Mødedato: 29.01.2020, kl. 18:30
Mødested: Beboerhuset, Dronningensgade 34

El-løbehjul på Christianshavn

Se alle bilag

Christianshavns Lokaludvalg skal godkende tre breve til henholdsvis transportminister Benny Engelbrecht, Københavns politi og Teknik og Miljøforvaltningen om el-løbehjul på Christianshavn.

Indstilling

Formanden foreslår,

  1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender brevene til transportminister Benny Engelbrecht, Københavns politi og Teknik og Miljøforvaltningen om el-løbehjul på Christianshavn. Brevene fremgår af løsningsafsnittet.

Problemstilling

Ved lokaludvalgsmødet den 27. november oplyste Sven Erik Brockdorff, at arbejdsgruppen Sociale Forhold, Sundhed og Omsorg vil skrive til Folketinget, Københavns Politi og Københavns Kommune om el-løbehjul og om Teknik- og Miljøforvaltningens svar til lokaludvalget om samme. Lokaludvalget besluttede, at lokaludvalgets forretningsudvalg skal tage stilling til brevene, før de sendes. Forretningsudvalget har drøftet brevene og indstiller, at breve ligeledes fremlægges for Lokaludvalget, inden de sendes.

Lokaludvalget kontaktede i første omgang teknik og miljøforvaltningen vedrørende opstilling og brug af el løbehjul på Christianshavn i september 2019. Emnet blev ligeledes debatteret ved lokaludvalgets møde med Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen den 13. november 2019.

 

Løsning

Arbejdsgruppen Sociale Forhold, Sundhed og Omsorg foreslår, at lokaludvalget skriver til Teknik- og Miljøudvalget: brevet er vedhæftet som bilag

Arbejdsgruppen Sociale Forhold, Sundhed og Omsorg foreslår, at lokaludvalget skriver til transportminister Benny Engelbrecht: brevet er vedhæftet som bilag

Arbejdsgruppen Sociale Forhold, Sundhed og Omsorg foreslår, at lokaludvalget skriver til Københavns Politi: brevet er vedhæftet som bilag

 

Økonomi

Intet.

 

Videre proces

 

Når lokaludvalget har godkendt brevene, sender sekretariatet brevene til transportminister Benny Engelbrecht, Københavns politi og Teknik og Miljøforvaltningen

Beslutning

1. Christianshavns Lokaludvalg godkendte udkast til henvendelser til hhv. transportministeren, Københavns Politi og Teknik og Miljøforvaltningen, med de på mødet faldne bemærkninger.
Til Teknik og Miljøforvaltningen en sproglig præcisering af, at det er et  miljøproblem, at bilerne der henter el-løbehjulene morgen og aften holder i tomgang. Bilerne bør være el-drevne.
Til Transportminister Benny Engelbrecht, en tilføjelse af "og dødsfald" i  forlængelse af at ulykker kan medføre hospitalsophold.
Til alle 3, en tilføjelse af, at som det er nu, håndhæves reglerne ikke, og det er et problem.

Til top