Mødedato: 26.01.2023, kl. 18:30
Mødested: Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj. Lokaludvalgsmødet holdes på lærerværelset.

Referat for Brønshøj-Husum Lokaludvalg møde d. 26.01.2023, 18:30