Mødedato: 24.11.2022, kl. 18:30
Mødested: Kulturhuset Pilegården, lokale 6, Brønshøjvej 17B, 2700 Brønshøj

Referat for Brønshøj-Husum Lokaludvalg møde d. 24.11.2022, 18:30