Mødedato: 16.12.2021, kl. 17:00
Mødested: Mødeform afventer (digitalt eller fysisk møde)

Referat for Brønshøj-Husum Lokaludvalg møde d. 16.12.2021, 17:00