Mødedato: 23.10.2023, kl. 16:00
Mødested: Væksthuset, Thoravej 26, 2400 København NV

Referat for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget møde d. 23.10.2023, 16:00