Mødedato: 22.01.2024, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 57

Referat for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget møde d. 22.01.2024, 16:00