Mødedato: 20.06.2022, kl. 17:00
Mødested: Bernstorffsgade 17, 1. sal, vær. 124

Referat for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget møde d. 20.06.2022, 17:00