Mødedato: 10.06.2022, kl. 16:00
Mødested: Skriftlig votering

Referat for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget møde d. 10.06.2022, 16:00