Mødedato: 19.01.2022, kl. 18:30
Mødested: Nabo Østerbro, Vibenshave. Nyborggade 9, 2100 København Ø

Referat for Østerbro Lokaludvalg møde d. 19.01.2022, 18:30