Mødedato: 07.05.2024, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Referat for Økonomiudvalget møde d. 07.05.2024, 15:30