Foreningstyper

I Danmark findes der forskellige typer foreninger, som kan søge støtte fra kommunen. Bliv klogere på dem her.

Det kan være svært skelne imellem, om en forening er en folkeoplysende forening, en aftenskole eller en frivillig social forening. Klik på de forskellige foreningstyper for at se deres karakteristika - her kan du også læse mere om, hvilke muligheder der er for at søge støtte fra kommunen.

Foreningstyper

Vis alle

Frivillig folkeoplysende forening

  • Foreningen oprettes for at medlemmerne kan dyrke en aktivitet (fx håndbold) sammen.
  • Aktiviteterne arrangeres for og af medlemmerne.
  • Foreningen har til formål at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar og deltage i samfundslivet (derfor navnet 'folkeoplysende').
  • Foreningerne kan f.eks. være sportsklubber, spejderforeninger, politiske foreninger eller kulturelle foreninger.
  • I København prioriteres foreninger med medlemmer under 25 år.

Link: Folkeoplysende foreninger

Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)

  • Foreningen tilbyder undervisning, debatskabende aktiviteter, studiekredse, foredrag og lignende for voksne (over 18 åt) samt for voksne og børn sammen.
  • Foreningen har til formål at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.
  • Undervisningen skal øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder.
  • Aktiviteterne er åbne for alle.
  • Deltagelse i undervisning er ikke betinget af medlemskab af foreningen.

Link: Aftenskoler

Frivilligt socialt arbejde eller social forening

Foreningen oprettes for at hjælpe nogen (fx hjemløse), som ikke behøver at være medlem af foreningen.

Aktiviteterne involverer frivillige.

Foreningen har til formål at forebygge eller afhjælpe et socialt eller sundhedsmæssigt problem.

Foreningerne kan f.eks. være sociale cafeer, besøgstjenester eller selvhjælpsgrupper.

Link: Frivilligt socialt arbejde

Seniorklubber

Der kan ydes midler til forebyggende og aktiverende tilbud i ældreklubber, der giver medlemmerne rammer og muligheder for at skabe netværk og styrke deres sundhed generelt.

Tilbuddet har til formål at fastholde og udvikle ældres sociale, fysiske og psykiske funktionsevne længst muligt.

Link: Klubber for seniorer

Kontakt

Folkeoplysning