Information for eksisterende aftenskoler

På denne side finder du information om, hvordan du administrerer din aftenskole.

Tilskudsadministration

Alle godkendte aftenskoler skal bruge aftenskolesystemet DoCAS, som bruges til tilskudsadministration.

Med DoCAS kan både aftenskolerne og forvaltningen spare tid på indberetninger og have et bedre overblik i hverdagen.

Godkendte aftenskoler skal søge om tilskud det kommende år. Dette gøres elektronisk via aftenskolesystemet DoCAS.

Tilskud til aftenskoler

Godkendte aftenskoler i Københavns Kommune kan søge tilskud til deres aktiviteter. 
Læs mere om tilskudsmulighederne her.

Udviklings- og aktivitetspuljen

Godkendte aftenskoler kan søge udviklings- og aktivitetspuljen om støtte til tidsbegrænsede projekter, der herefter forankres i aftenskolen.
Læs mere om Udviklings- og aktivitetspuljen her

DoCAS - Digital aftenskole

Vedligehold aftenskolens kontaktoplysninger, indberet regnskab og udenbysdeltagere med mere via administrationsprogrammet DoCAS.

Kontakt

Folkeoplysning