Den tværfaglige support

Den tværfaglige support med PPR rådgiver forældre, dagtilbud og skoler omkring 0-18-årige, hvis der er bekymring for deres udvikling og trivsel.

Om den tværfaglige support

Vis alle

Hvad kan den tværfaglige support hjælpe med?

  • Rådgivning og vejledning til børn, forældre og pædagogisk personale i dagtilbud og skole samt i hjemmet for børn, der passes/undervises her
  • Observationer, konsultativ bistand samt pædagogisk psykologiske vurderinger (PPV) af børn og unge med og i faglige, sociale og personlige udviklingsmæssige vanskeligheder
  • Faglig sparring og vidensdeling i overgange fra dagtilbud til skole og fra skole til ungdomsuddannelse for børn og unge med specialpædagogisk behov
  • Anonym rådgivning til forældre der er bekymret for deres barns udvikling og trivsel.

Hvem løser opgaverne i den tværfaglige support?

Opgaverne i den tværfaglige supports løses af psykologer, konsulenter på tale-/høreområdet, pædagoger, støttepædagoger, kompetence-pædagoger og sundhedsplejen i Børne- og Ungdomsforvaltningens fem områder. 

Hvad er formålet med den tværfaglige support

Formålet med den tværfaglige support er at understøtte den forebyggende og tidlige tværfaglige indsats for kommunens børn og unge.

I det daglige arbejdes der med at skabe de bedst mulige lærings- og deltagelsesmuligheder i skoler og daginstitutioner ved at hjælpe og vejlede de professionelle voksne omkring børn og unge i udviklingsmæssige, faglige og sociale vanskeligheder i samarbejde med forældre.

Kontakt den tværfaglige support

Område Amager

Område Amager

Lyongade 25, 2. sal

2300 København S

Område Brønshøj/Vanløse - Jydeholmen 15

Område Brønshøj/Vanløse

Jydeholmen 15

2720 Vanløse

Område Indre By/Østerbro

Område Indre By/Østerbro

Kristianiagade 9

2100 København Ø

Område Nørrebro/Bispebjerg

Område Nørrebro/Bispebjerg

Vibevej 9

2400 København NV

Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave

Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave

Gammel Køge Landevej 3

2500 Valby

Databeskyttelse i den tværfaglige support