Basispladser i almindelige dagtilbud

Basispladser er for børn, der har glæde af samvær med børn i almindelige dagtilbud på trods af psykiske og fysiske handicap.

I dagtilbud med basispladser er der ekstra personale og pædagoger med en særlig viden, som kan støtte op omkring det enkelte barn. Desuden er der mulighed for samarbejde med andre fagfolk, fx psykologer og talepædagoger.

Du skal kontakte lederen i dit barns dagtilbud eller Den tværfaglige support i lokalområdet, for at dit barn bliver indstillet til en basisplads.

Der er et begrænset antal basispladser i Københavns Kommune.

Sagsbehandlingstiden er op til 12 uger regnet fra det tidspunkt, hvor indstillingen modtages i Visitation og Tilsyn i Børne- og Ungdomsforvaltningen fra lederen i dit barns børnehave eller fra fagfolk i lokalområdet (hvis dit barn ikke er i dagtilbud) og til der foreligger en visitationsafgørelse.

Dagtilbud med forskellige typer af basispladser

Vis alle

Børn med autisme

Område Brønshøj-Vanløse

Eventyrlandet

Område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Arken 

Tryllefløjten 

Børnehaven Kongeskibet

Område Nørrebro-Bispebjerg

Den Integrerede Institution Studsgården
 

Børn med generel udviklingshæmning

Område Indre by-Østerbro

Kennedygården

Område Brønshøj-Vanløse

Lærkereden

Område Amager

De 5 Årstider

Område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Villa Valby

Børn med socio emotionelle vanskeligheder

Område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Udflytterbørnehaven Asmusminde - Opsamling: Vesterbro

Område Amager

Eksperimentalinstitutionen

Fleksible pladser

(Børn med ADHD, børn med autisme, børn med socio emotionelle vanskeligheder og børn med forsinket udvikling)

Område Amager

Smyrnavej

Tyttebøvsen 

Røde Møllegård Børnehave

Multiverset

Sundby Algård

Thorsanna

Område Indre by-Østerbro

Haraldsgården

Tussenelda 

Sofiegården

Rosenborg Frihavns Børnehave 

Hvepsebo

Vandværket

Område Nørrebro-Bispebjerg

Bethlehem Sogns Børnehave

Utterslev Børnegård

Murergården 

Prinsesse Thyras Børnehus

Krible-Krable

Mosaikken

Område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Nabohuset - Saxtorphsvej 

Idrætsinstitutionen Bavnehøj

Troldehøj

Område Brønshøj-Vanløse

Eventyrlandet

Midtfløjene/Grostedet

Haven

Børnehuset Bytoften

 

Børn med hørenedsættelse

Område Indre By-Østerbro

Konkylien

Børn med nedsat immunsystem og medfødte sygdomme

(Børn med nedsat immunsystem og medfødte sygdomme, som fx stofskifte- og lungesygdomme, nyresygdomme og leukemi)

Område Nørrebro-Bispebjerg

Børnehaven Regnskoven