Søg

Særlige dagtilbud

Særlige dagtilbud er for børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Vi har 7 særlige dagtilbud med i alt 204 pladser i Københavns Kommune. Pladserne er fordelt på de 7 dagtilbud, der hver især er specialiseret til forskellige behov hos børnene.

Der er en særlig god normering og det faste personale i de særlige dagtilbud har et udvidet samarbejde med andre fagfolk, fx psykologer, (psykiatere), talepædagoger, (læger) og konsulenter.

Særlige dagtilbud

Hvordan kommer mit barn i et særligt dagtilbud?

Hvis dit barn er i dagtilbud

Du skal kontakte lederen i dit barns dagtilbud, hvis dit barn har brug for særlig støtte i et særligt dagtilbud.

Hvis dit barn ikke er i dagtilbud

Hvis dit barn passes hjemme skal du kontakte sundhedsplejersken eller andre fagfolk i lokalområdet.

For yderligere oplysninger henvises til Den tværfaglige support i lokalområdet 

Når vi (Børne- og Ungdomsforvaltningen) vurderer, at dit barn ikke kan inkluderes i det almindelige dagtilbud, kan vi indstille dit barn til et særligt dagtilbud.

Kan vi få hjælp til transport?

Alle børn, der går i et særligt dagtilbud, får tilbudt kørsel mellem hjem og institution. Du vil få nærmere information, når du modtager tilbuddet om særligt dagtilbud til dit barn.

Hvem er målgrupperne i de 7 særlige dagtilbud?

Område Indre by-Østerbro

Centerbørnehaven
Målgruppe: Børn med Cerebral Parese (CP) og andre børn med nedsat fysisk funktionsevne.

De Fire Birke
Målgruppe: Børn der er multiple handicappede og børn, der er generelt udviklingshæmmede.

Troldpilen
Målgruppe: Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme) og børn, der er generelt udviklingshæmmede.

Område Amager

Krudtmøllen
Målgruppe: Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme) og børn, der er generelt udviklingshæmmede.

Hvalen
Målgruppe: Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme) og børn, der er generelt udviklingshæmmede.

Område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Det særlige dagtilbud Wagnersvej
Målgruppe: Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme) og børn, der er generelt udviklingshæmmede.

Det særlige dagtilbud Guldregn 
Målgruppe: Børn der er multiple handicappede, børn der er generelt udviklingshæmmede og børn med erhvervet hjerneskade i svær grad.