Boliger til ældre

Du kan søge om pleje- eller ældrebolig, hvis du har stort behov for hjælp og pleje eller har brug for en bolig indrettet specielt til ældre.

Kontakt