Plejehjem

På et plejehjem er der medarbejdere døgnet rundt, som kan støtte dig. Desuden har du mulighed for at være en del af et fællesskab og deltage i daglige aktiviteter.

Du kan søge om at få en plejebolig, hvis du er ældre og har svært ved at overkomme hverdagens opgaver, eller hvis du føler dig utryg og ensom i en grad, der begrænser dig i hverdagen. 

Får du tilbudt en bolig, har du meget kort betænkningstid. Siger du ja, skal du flytte ind i boligen hurtigst muligt. Hvis du afviser et boligtilbud, har det i første omgang ikke konsekvenser for din mulighed for at få tilbudt en anden bolig. Afviser du flere gange en tilbudt bolig, vil det blive vurderet, om en plejebolig fortsat er den rette bolig for dig. 

Om plejeboligerne i Københavns Kommune

Vis alle

Din plejebolig - dit hjem

Når du bor i plejebolig, er det din bolig. Du skaber dit eget hjem med dine egne møbler og andre ejendele – dog er der som standard en plejeseng i boligen. Nogle plejehjem har ægtepar boliger, hvor din ægtefælle eller samlever kan flytte med. 

Der er også mulighed for at deltage i plejehjemmets arrangementer og være sammen samvær med andre ældre i det omfang, du ønsker det. Det gælder både i forbindelse med måltider, højtider og andre aktiviteter. 

Du betaler husleje, el, varme og lign. Disse udgifter beregnes individuelt og afhænger af din konkrete plejebolig. Hvis du benytter dig af plejehjemmets øvrige tilbud, fx mad, tøjvask mv., betaler du også for det.

Moderne plejeboliger

Godt to tredjedele af kommunens plejeboliger er moderniserede. 

De fleste moderniserede plejeboliger er to- rumsboliger med eget handicapvenligt badeværelse og tekøkken. Desuden er der lyse og rummelige fællesarealer med gode muligheder for sociale aktiviteter, både for dig, der bor der, og dem, der er på besøg. 

De øvrige plejeboliger er typisk et-rumsboliger med eget badeværelse. Enkelte har eget tekøkken. Til disse plejeboliger er der også tilknyttet fællesarealer med bl.a. spisestue og tv-stue.

Personalet vil have fokus på dine muligheder for at være aktiv og støtte dig i at klare så mange ting som muligt selv. Du vil få tilbudt forskellige former for træning. 

I lighed med ældre, der bor i andre boligformer, kan du søge om at få hjælpemidler og tilbud fra omsorgstandplejen.

Mad og måltider

Mad og måltider er en vigtig del af hverdagen. Derfor får du mad af høj kvalitet, der serveres i hyggelige rammer. Maden tilberedes især af økologiske og klimavenlige råvarer, og menuplanen er udarbejdet ud fra sæson og højtider. Der er fokus på den rette ernæring, og personalet vil hjælpe dig med at få den mad, der passer til dine ernæringsbehov, uanset om du har god appetit eller er småtspisende.

Beboerdemokrati og indflydelse

Plejehjemmet er dit hjem. Her har du og dine pårørende mulighed for at få indflydelse på hverdagen og det fælles liv, der leves i huset. Det kan være indflydelse på fx mad og på hverdagens aktiviteter på plejehjemmet. 

I opfordres til at indgå i en løbende dialog med plejehjemmets medarbejdere, så de bedre kan tilrettelægge deres arbejde og indrette huset efter jeres ønsker. 

Alle plejehjem har rammer, der sikrer beboerdemokrati. Beboerdemokrati handler om drøftelse af generelle temaer – ikke om enkelte beboeres pleje og indsats. Alle beboere er velkomne på plejehjemmets dialogmøder og til lignende samlinger. Der kan også være særlige beboermøder, hvor pårørende deltager for at støtte den enkelte beboer, og der kan også afholdes møder særligt for pårørende. 

Du kan på det enkelte plejehjems hjemmeside få oplysninger om, hvordan beboerdemokratiet praktiseres, og hvilke dialogmøder der er på de enkelte plejehjem.

Klippekort til ekstra hjælp

Du får et klippekort med en halv times ekstra valgfri hjælp om ugen. 

Det er dig, der vælger, hvad tiden på klippekortet skal bruges til. Afhængigt af, hvad du ønsker, kan det både være til sociale aktiviteter eller praktisk hjælp. Du kan for eksempel bruge den ekstra tid til at: 

  • Besøge familie og venner 
  • Gå en tur 
  • Få gjort rent (dog ikke vinduespudsning) 
  • Gå på café
  • Købe ind 
  • Have hyggeligt samvær med din kontaktperson eller nærmeste hjælper. 

Læs mere om klippekort på plejehjem (boligertilaeldre.kk.dk)

Din plejebolig som arbejdsplads

Når du modtager hjælp, er din bolig også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at din bolig skal indrettes sådan, at medarbejderne kan udføre deres arbejde sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Medarbejderne må ikke ryge i din bolig. Vi henstiller til, at du heller ikke ryger, mens medarbejderen er til stede i din bolig.

Forskellige typer plejeboliger

Kommunen har et varieret udbud af plejeboliger med forskellig indretning og beliggenhed. Nogle plejehjem er selvejende institutioner med forskellige værdigrundlag, mens andre er kommunale plejehjem. På alle typer af plejehjem er der fokus på livskvalitet og meningsfulde aktiviteter.

Københavns Kommune har forskellige typer plejeboliger

Kommunen har et varieret udbud af plejeboliger med forskellig indretning og beliggenhed. Nogle plejehjem er selvejende institutioner med forskellige værdigrundlag, mens andre er kommunale plejehjem. På alle typer af plejehjem er der fokus på livskvalitet og meningsfulde aktiviteter.

Forskellige typer plejeboliger

Vis alle

Profilplejehjem efter din interesse

Vi har ni profilplejehjem, som har fokus på og dyrker særlige interesseområder. Profilerne er blandt andet sport, musik og LGBT+. 

Læs mere om profilplejehjem (boligertilaeldre.kk.dk)

Særlige plejeboliger til svagsynede, tegnsprogsbrugere og svært overvægtige

Er du svagsynet, døv, tegnsprogsbruger eller svært overvægtig, er der særlige plejeboliger, hvor personalet er specialiseret i at varetage netop dine behov.

Særlige boliger på plejehjem til københavnere med demens

Københavnere med demens kan søge om at få en bolig på et demenscenter, hvor medarbejderne har særlige kompetencer inden for demens.

Læs mere om demenscentre (boligertilaeldre.kk.dk)

Få en rundvisning på plejehjemmene

Du og dine pårørende er altid velkomne til at kontakte de enkelte plejehjem og aftale tid til et besøg. På den måde kan du i god tid danne dig et billede af, hvor du kunne tænke dig at bo. 

Plejehjemmene holder også åbent hus-arrangementer, hvor du kan besøge de enkelte plejehjem og høre mere om deres tilbud. 

Praktiske oplysninger

Pris (2024)

Du skal betale indskud, husleje, vand, varme og el i plejeboligen. Du kan søge om boligindskudslån og boligstøtte til huslejen. 

Læs om husleje, boligstøtte og lån til indskud (boligertilaeldre.kk.dk)

Du kan også købe mad på plejehjemmet. Du kan vælge mellem:

  • Fuld dagskost: 135 kr.
  • Varm hovedret, biret og to mellemmåltider: 58 kr.

Læs om servicepakke (boligertilaeldre.kk.dk)

Medicin

Hvis du har brug for hjælp til at få doseret din medicin, vil dosispakket medicin fra apoteket være førstevalg. Du skal selv afholde udgift til din medicin.

Frit valg af plejebolig

Når du er godkendt til en plejebolig, kan du frit vælge mellem kommunens plejeboliger, en plejebolig i en anden kommune eller en friplejebolig, 

Læs mere om frit valg af plejebolig

Plejeboliggaranti

Københavns Kommune har en fire-ugers-garanti på tilbud om en plejebolig. Det betyder, at du skal have tilbudt en plejebolig senest fire uger efter, at du er godkendt til en plejebolig. Vi kan dog ikke garantere dig en plejebolig inden for fire uger, hvis du søger bolig på et specifikt plejehjem, eller hvis du ønsker plejebolig i en anden kommune. 

Sagsbehandlingsfrister

Lovgivning: Serviceloven §192 / Almenboligloven §54
Tidsfrist for afgørelse: Inden for 10 hverdage.
Iværksættelse af indsats efter afgørelse: Bliver du godkendt, kommer du på venteliste.
Ved akut behov behandles ansøgningen med det samme.
Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Kontakt Visitation for Sundhed og Omsorg, hvis du er fyldt 65 år

KONTAKT DEN CENTRALE VISITATION, HVIS DU ER UNDER 65 ÅR

Den Centrale Visitation

Borups Allé 41

2200 København N