Søg

Skriv op til børnehave

Børnehave er for børn mellem 2 år og 10 måneder og indtil skolestart. Skriv gerne dit barn op senest, når det fylder 2 år. Du kan skrive dit barn op til tre forskellige børnehaver.

Opskrivning - spørgsmål og svar

Hvornår skal jeg skrive mit barn op til børnehave?

Hvis dit barn ikke går i en integreret institution, så anbefaler vi, at du skriver dit barn op til børnehave, senest når barnet fylder 2 år, hvor barnet vil blive indplaceret på ventelisten.

Hvis dit barn ikke går i vuggestue eller dagpleje, er dit barn garanteret en plads i en børnehave via den generelle børnehaveventeliste, hvis du skriver barnet på venteliste senest 3 måneder før barnet fylder 3 år. 

Barnet vil være garanteret en plads i en børnehave fra den generelle venteliste senest fra barnet fylder 3 år, men kan få tilbudt plads allerede fra barnet er 2 år og 10 måneder.

Kan jeg ændre min opskrivning?

Ja. Du kan altid vælge at skrive dit barn op til andre børnehaver, end dem du først har valgt. Men du skal være opmærksom på, at dit barn bliver indplaceret på ventelisten med sin nye opskrivningsdato, hvis dit barn er fyldt 2 år. 

Kan jeg skrive mit barn op til plads i en anden kommune?

Ja, en kommune kan dog vælge at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner, hvis blandt andet pasningsgarantien er truet. 

Hvis du bor i Københavns Kommune kan du stadigvæk skrive dit barn på venteliste i en anden kommune end København. Du skal henvende dig til den pågældende kommunes pladsanvisning, og dit barn opskrives efter de regler, der gælder i den kommune, hvor dit barn skrives på venteliste. 

ventelistelukning.dk kan du selv tjekke, hvilke kommuner der har åbne eller lukkede ventelister for borgere fra andre kommuner.

Du skal være opmærksom på, at prisen for dagtilbuddet kan blive dyrere for en plads i en anden kommune end i bopælskommunen. Du kan få oplyst, prisen ved at kontakte Forældrebetalingen i din bopælskommune.

Kan jeg skrive mit barn op til en plads i København, hvis jeg ikke bor i Københavns kommune?

I København er ventelisterne lukket frem til den 7. Januar 2023 (opdateres hver 3. måned).

Hvis du ikke bor i Københavns Kommune, kan du dog stadig:

  • få dit barn skrevet på venteliste til en virksomhedsinstitution, selv om du ikke bor i København. Det kræver dog, at du er ansat i den pågældende virksomhed.
  • få skrevet dit barn på venteliste, hvis du bor i Sverige og arbejder i København.

Skal jeg skrive mit barn op til børnehave, hvis det går i en integreret institution?

Nej, hvis dit barn er indmeldt i en integreret institution, er barnet garanteret en plads i børnehavedelen i den samme integrerede institution.

Hvornår kan Digital Pladsanvisning ikke benyttes til opskrivning?

Du kan ikke benytte Digital Pladsanvisning, hvis:

  • Du ikke har NemID eller MitID
  • Du eller dit barn ikke har et dansk cpr-nummer.
  • Du ikke har folkeregister-adresse i Københavns Kommune
  • Du eller dit barn har navne- og adresse-beskyttelse
  • Dit barn ikke er navngivet endnu
  • Du ikke har forældremyndighed over barnet.

Kontakt Pladsanvisningen for hjælp, hvis du ikke kan benytte Digital Pladsanvisning.

Venteliste og tilbud om plads - spørgsmål og svar

Hvornår kan jeg skrive mit barn op til børnehave?

Du kan skrive dit barn op, så snart det har fået et cpr-nummer. Men barnet bliver først indplaceret på ventelisten, når barnet fylder 2 år, hvis du har skrevet det op inden 2 års dagen.

Det har derfor ingen betydning for dit barns placering på ventelisten, om det bliver skrevet op, når det er 4 dage gammelt eller 2 år. 

Hvis barnet er ældre en 2 år, så vil det blive indplaceret på ventelisten på den dato, hvor du skriver det op.

 

Hvad er den "generelle venteliste" til børnehave?

Når du skriver dit barn på venteliste til vuggestue eller dagpleje, skriver pladsanvisningen automatisk barnet på en generel venteliste til børnehave.

Dit barn vil derfor blive tilbudt en plads indenfor 4 km fra din bopæl, fra barnet er 2 år og 10 måneder. 

Det barn, som har stået på den generelle venteliste i længst tid, vil få tilbudt den næste ledige plads.

Hvornår bliver mit barn tilbudt børnehaveplads?

Børnehavepladser anvises fra den 1. i den måned, hvor barnet fylder 2 år og 10 måneder, hvis der er ledige børnehavepladser på det tidspunkt.

I nogle perioder af året er der kun få eller ingen ledige børnehavepladser, så nogle børn vil være over 3 år, inden det er muligt at tilbyde en børnehaveplads.

Kan jeg se mit barns placering på ventelisten?

Nej. Det er ikke muligt at se dit eget barns placering på ventelisten på nettet, da ventelisten kun er vejledende. Derfor vil ventelisten ikke give et brugbart billede, da søskendebørn og børn fra den generelle venteliste kan springe ind foran de børn, der allerede står på ventelisten.

Du har dog mulighed for at se, hvor mange børn der står på venteliste til den enkelte institution og hvor mange pladser børnehaven har.

Hvad sker der, hvis jeg siger nej tak til en børnehaveplads?

Før dit barn bliver 2 år og 10 måneder

Hvis du siger nej tak til en børnehaveplads, hvor dit barn skal starte før den måned, hvor barnet bliver 2 år og 10 måneder, så får det ingen konsekvenser for dit barns placering på ventelisten. 

Hvis dit barn går i en integreret institution, kan du også sige nej tak, uden at det har konsekvenser. 

Fra den måned, hvor dit barn er 2 år og 10 måneder

Hvis du siger nej tak til en børnehaveplads, hvor dit barn skal starte den måned, hvor barnet bliver 2 år og 10 måneder eller senere, så bliver dit barn meldt ud af vuggestuen eller dagplejen med en måneds varsel, fordi det nu har fået tilbudt plads i et pasningstilbud, der svarer til barnets alder.

Hvis dit barn går i en integreret institution, kan du gå i dialog med det pædagogiske personale i forhold til, hvornår dit barn kan rykke op i en børnehavegruppe.

Kan mit barn blive på ventelisten, hvis jeg takker ja til en tilbudt plads?

Det kommer an på, om det er en plads, du selv har ønsket eller en plads fra den generelle venteliste til børnehave.

Når du takker ja til en plads, du selv har ønsket

Så sletter pladsanvisningen dit barn fra øvrige ventelister, barnet har været skrevet op til.

Når du takker ja til en plads fra den generelle venteliste

Hvis der ikke er plads et af de steder, du selv har ønsket, får dit barn tilbudt plads i en anden børnehave fra den generelle venteliste indenfor 4 kilometer fra din bopæl. 

Hvis du takker ja til en børnehaveplads fra den generelle venteliste bliver dit barn på de ventelister, du selv har skrevet barnet op til. 

Bliver der taget hensyn til søskende?

Ja, børn med søskende i den søgte børnehave får fortrin til en ledig plads i den samme børnehave, dog tidligst fra den 1. i den måned barnet fylder 2 år og 6 måneder.

Hvis der er flere børn med søskende i samme børnehave, vil det søskendebarn der har stået på ventelisten i længst tid få plads først. 

Hvis der ikke er en ledig plads i den pågældende børnehave, vil søskendebarnet få plads i en anden børnehave. Som forælder kan du vælge at skrive dit barn op til en overflytning til en anden børnehave, og barnet vil få tilbudt den næste ledige plads i børnehaven, medmindre et andet søskendebarn har stået til overflytning i længere tid.

Har vuggestuebørn i en integreret institution fortrinsret til en børnehaveplads?

Ja. I en integreret institution med vuggestue, har institutionens vuggestuebørn fortrinsret til en børnehaveplads før søskendebørn udefra.

Dokumenter

Kontakt

Pladsanvisningen

Nyropsgade 7, 1

1602 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Tirsdag den 13. december 2022 er der lukket for telefon og borgermodtagelse.