Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen er ansvarlig for drift og udvikling af byen til gavn for københavnerne, erhvervsliv og andre brugere af byen.

Forvaltningen

  • servicerer borgere og erhvervsliv inden for miljø, lokalplaner, byggeri og trafik
  • holder rent og vedligeholder veje, parker og broer, der binder byen sammen
  • står for drift af kirkegårde og parkeringskontrol
  • fornyer nedslidte byområder og skaber grønne områder og byrum, der giver københavnerne mulighed for leg, bevægelse og oplevelser.

Forvaltningens har ca 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.