Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen er ansvarlig for drift og udvikling af byen til gavn for københavnerne, erhvervsliv og andre brugere af byen.

Forvaltningen

  • servicerer borgere og erhvervsliv inden for miljø, klima, lokalplaner, byggeri og trafik
  • holder rent og vedligeholder veje, parker og broer, der binder byen sammen
  • står for drift af kirkegårde og parkeringskontrol
  • fornyer nedslidte byområder og skaber grønne områder og byrum, der giver københavnerne mulighed for leg, bevægelse og oplevelser.

Forvaltningen har ca. 2.500 medarbejdere og administrerer et nettobudget på ca. 2,6 mia. kroner. 

Afdelinger i Teknik- og Miljøforvaltningen

Vis alle

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed

Vi behandler ansøgninger om nybyggeri og ombygninger og sikrer, at virksomheder overholder regler om miljøbeskyttelse.

Vi regulerer parkeringen af biler og andre køretøjer på kommunens arealer.

Afdelingen Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed løser disse opgaver.

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Vi gør en stor indsats for at gøre det hurtigt og let at komme rundt i byen på cykel, i offentlig transport eller i bil.

Vi arbejder på, at København også fremover er attraktiv, sikker og let at bevæge sig rundt i for de gående, især der, hvor flest færdes – ved trafikknudepunkter, på strøggader og i Indre By.

En lang række opgaver hænger sammen med de mange klimasikringsprojekter, som skal gennemføres i byen i de kommende år. Forvaltningen indarbejder klimasikring i renovering og anlæg af parker, pladser og cykelstier. Vi koordinerer de mange byggeprojekter for at sikre grundlaget for en sammenhængende drift af byens arealer og infrastruktur.

Områdefornyelserne med udvikling af udsatte boligområder er også en del af opgaven.

Medarbejderne i afdelingen Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold udfører opgaverne.

Parker, Kirkegårde og Renhold

Vi sørger for at holde byen ren og grøn og får byen til at fungere hver dag. Vi tømmer affaldsspande, fejer, slår græs, plejer grønne områder og rydder sne. Vi passer og plejer de københavnske kirkegårde og sørger for bemandede legepladser til byens børn. Vi planter og passer gadetræer og bekæmper rotter og andre skadedyr.

Medarbejderne i afdelingen Parker, Kirkegårde og Renhold løser opgaverne.

Klima og Byudvikling

De mange planer, der sammen tegner rammerne for udviklingen af København, fx på klimaområdet, ressourcer- og spildevand, lokalplaner, almene boliger, bliver udarbejdet og koordineret af afdelingen Klima og Byudvikling.

Vi sørger desuden for myndighedsarbejde, drift og udvikling af håndteringen af byens affald og ressourcer.

Afdelingen Klima og Byudvikling løser opgaverne.

Stadsarkitekten er også en del af afdelingen.

På sitet byudvikling.kk.dk kan du læse om nogle af de initiativer og strategier, forvaltningen arbejder med for at sikre gode rammer for københavnere, virksomheder og gæster i byen og for at håndtere de udfordringer, som befolkningsvækst og klimaforandringer giver byen på sigt.

Besøg sitet byudvikling.kk.dk

Mere om Teknik- og Miljøforvaltningen

Det politiske udvalg 

Teknik- og Miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver om teknik og miljø.

Teknik- og Miljøborgmesteren

Line Barfod er borgmester for Teknik- og Miljøforvaltningen og forperson for Teknik- og Miljøudvalget.

Forvaltningens kontaktcenter og kundecenter

Teknik- og Miljøforvaltningens kontaktcenter hjælper med byggetilladelser, miljøtilladelser, arrangementer, udeservering, stadepladser, skilte og reklamer. Du kan ringe til kontaktcentret på telefonnummeret 33 66 56 00 alle hverdage mellem 9 og 16.

I kundecentret kan du møde op og få hjælp til byggesager, tegninger og information om godkendt byggeri. Det er ikke muligt at ringe til kundecentret.

Bemærk, at kundecentret og kontaktcentret ikke har samme åbningstider.

Har du spørgsmål til andre områder af forvaltningen, kan du finde relevante kontaktinformationer under de enkelte emner på hjemmesiden.

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Postboks 457

1550 København V