Line Barfod, teknik- og miljøborgmester

Line Barfod er teknik- og miljøborgmester i København. Teknik- og miljøborgmesteren er forperson for Teknik- og Miljøudvalget.
Line Barfod, Enhedslisten

Teknik- og Miljøudvalget har ansvaret for kommunens opgaver inden for lokalplaner, byfornyelse og udvikling af byområder, byggeri, trafik og klima.

Med til udvalgets ansvarsområder hører også anlæg og drift af veje og parker, parkering, drift af kirkegårde og renhold af byen.

Derudover har udvalget ansvaret for kontakten med interessentselskaberne på forsyningsområdet.

Borgmesterens udgifter

Københavns Kommune går ind for åbenhed og rene linjer på Københavns Rådhus. En borgmester er en offentlig person, og der må ikke kunne skabes tvivl om borgmesterens habilitet.

Enhver borger skal kunne se, hvordan pengene bliver brugt i Københavns Kommune, og Københavns Kommune ønsker at sikre, at det sker på den mest hensigtsmæssige måde.

Læs om de enkelte udgiftsposter, og hvad de dækker over

Fakta om Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget består af 11 medlemmer. Til udvalget er knyttet Teknik- og Miljøforvaltningen.

Kontakt Teknik- og miljøborgmesteren

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod

Borgmestersekretær Josephine Christina H. Rasmussen

Borgmestersekretær Josephine Christina H. Rasmussen

Borgmestersekretær Helle Dahl Ring

Borgmestersekretær Helle Dahl Ring

Kontakt sekretariat og presse

Rådhussekretariatet

Rådhussekretariatet

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Rådhussekretariatet

Rådhussekretariatet

Rådhuspladsen 1

1550 København V