Private institutioner

En privat institution kan etableres af en privat person, privat organisation eller privat virksomhed i deres egne lokaler.

Hvad er en privat institution?
En privat institution kan etableres af en privat person, privat organisation eller privat virksomhed i deres egne lokaler. Københavns Kommune giver et økonomisk tilskud pr. barn til institutionen og fører pædagogisk tilsyn med institutionen.

Venteliste
Institutionen administrerer deres egen venteliste og du skal kontakte dem direkte for at sætte dit barn på venteliste i en privat institution. Hvis du takker ja til en plads i en privat institution, bliver dit barn slettet fra ventelisten til vuggestue og dagpleje.

Udmeldelse i privat institution
Det er den enkelte institution der fastsætter deres udmeldelsesvarsel. Vær opmærksom på at nogle privat institutioner kan have mere end en måneds udmeldelsesvarsel.  Det kan betyde, hvis du ønsker at skifte til et andet dagtilbud, at du i en periode både skal betale for pladsen i privat institutionen og det andet dagtilbud.

Kontakt