Opret en privat institution

Hvis du vil åbne en privat institution, skal du lave en ansøgning for at blive godkendt som privat leverandør af et dagtilbud.

Ansøgning om oprettelse af privat institution

Du skal lave en ansøgning, der skal sendes til pladsanvisningens INFO-team. Ansøgningen skal indeholde:

  • Vedtægter om formål
  • Bestyrelseskonstruktion
  • Åbningstid
  • Antal børn
  • Udpegning af den ansvarlige pædagogiske leder af institutionen
  • en ibrugtagningstilladelse.

Samtidig med du sender ansøgningen, skal du indbetale et depositum på 30.000 kr., samt stille en driftsgaranti svarende til én måneds drift af institutionen for at få behandlet din ansøgning.

Spørgsmål og svar om at oprette en privat institution

Vis alle

Hvilke krav er der til de fysiske rammer?

Der er krav om 3 m2 pr. vuggestuebarn og 2 m2 pr. børnehavebørn. Der er krav om udendørsareal/legeplads, svarende til mindst bygningens etageareal, alternativt 10 m2 pr. barn og bestemte krav til hygiejnen.

De bygningsmæssige krav skal overholdes og der skal indsendes en ibrugtagningstilladelse, som er godkendt af Center for Byggeri.

Hvilke pædagogiske kvalitetskrav stilles der?

Det er et krav, at institutionen lever op til både de nationale og kommunale formålsbestemmelser for dagtilbud, og lever op til kravet om at udarbejde pædagogiske læreplaner.

Hovedsproget skal være dansk og institutionen skal understøtte danske værdinormer, medvirke og understøtte børns demokratiforståelse, samt integration i og samhørighed med det danske samfund. Der er mulighed for at søge om dispensation fra dansk som hovedsprog til sprogene engelsk, tysk eller fransk, hvis det ikke medfører integrationsmæssige problemer.

Hvad er størrelsen på tilskuddet fra Københavns Kommune?

Tilskuddet ydes pr. barn, der er optaget i institutionen svarende til barnets alder. Tilskuddet består af tre dele; et driftstilskud, et administrationsbidrag og et bygningstilskud. Tilskuddet udbetales månedsvis.

Takst 2024 (ved min. 48 ugentlige åbningstimer og max 9 lukkedage):

0-2 år per år
Driftstilskud: 133.098
Bygningstilskud: 22.803
Administrationstilskud: 4.597
I alt: 160.497
  

3-5 år per år
Driftstilskud: 72.632
Bygningstilskud: 11.788
Administrationstilskud: 2.564
I alt: 86.984

Tilskuddet udbetales månedsvis.

Hvad afhænger tilskuddets størrelse af?

For at opnå fuldt tilskud skal åbningstiden minimum være på 48 timer om ugen og der skal være åbent på alle hverdage. Institutionen kan planlægge eventuelle lukkedage, men kommunen ændrer tilskuddet, hvis antallet af lukkedage overstiger 9 dage om året. Institutionen skal tilbyde alternativ pasning ved lukkedage på nær 5. juni (Grundlovsdag) og 24 december.

Godkendelseskriterier 2024

Kontakt Pladsanvisningens INFO-team

Pladsanvisningen

Nyropsgade 7, 1

1602 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

- Vær opmærksom på, at vores modtagelse er lukket Grundlovsdag onsdag den 5. juni.