Pejlemærker i BUF

Læs om pejlemærker for kvalitet i dagtilbud og i skolen, der anvendes som styringsredskab i kommunens dagtilbud og skoler

I BUF er der truffet beslutning om et sæt pejlemærker for pædagogisk kvalitet på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet, som skal bruges som styringsredskaber til at sætte en fælles retning i kommunens daginstitutioner og skoler i hverdagen.

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud

"Pejlemærker for pædagogisk kvalitet" består af seks pejlemærker, som I skal forholde jer til, når I formulerer og praktiserer jeres pædagogik i hverdagen i instiutionen.

 • Sociale relationer – positiv voksenkontakt hver dag
 • Inklusion og fællesskab – børne- og ungefællesskaber til alle
 • Sprogindsatsen – muligheder gennem sprog
 • Forældresamarbejde - forældrepartnerskab
 • Sammenhæng – også i overgange
 • Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogi­ske praksis

Pejlemærker for kvalitet i folkeskolen

De politisk vedtagne pejlemærker, som tilsammen dækker skolens kerneområder, skal bruges som styringsredskab til at sætte en fælles retning for kommunens folkeskoler.

 • Faglighed - Alle elever skal være dygtigere
 • Ungdomsuddannelse - Alle elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse
 • Chancelighed - Betydningen af social og etnisk baggrund skal mindskes. Der skal ikke udskilles flere elever til segregerede tilbud
 • Trivsel - Alle elever skal have et godt skoleliv, hvor de trives
 • Tillid og attraktivitet - Tilliden til skolerne og respekten for professionel viden og praksis skal højnes, så forældrene i København vælger folkeskolen 

Kontakt