Pædagogisk kvalitet i dagtilbud og skole

Læs om de politisk bestemte mål for pædagogisk kvalitet i dagtilbud, skole og fritidstilbud

I BUF er der truffet beslutning om et sæt pejlemærker for pædagogisk kvalitet på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet og fritidsområdet, som skal bruges som styringsredskaber til at sætte en fælles retning i kommunens daginstitutioner og skoler i hverdagen.

Find pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud og skoler nedenfor.

 

Kontakt