Det talte ord

Her kan du se de fulde referater af Borgerrepræsentationens møder.

Det talte ord fra forhandlingerne fra den åbne del af møderne i Borgerrepræsentationen er i perioden 1998 - 2013 blevet skrevet ned i referater.

Siden 2013 kan debatten følges direkte fra møderne via følgende link: TV fra møderne. Video fra møderne findes i videoarkivet på samme link. 

I ugen efter et møde i Borgerrepræsentationen offentliggøres en foreløbig udgave af referatet, hvor der tages forbehold for fejl og udeladelser. Denne udgave overskrives senere af det endelige referat.

Referater mærket med * findes indtil videre kun i en foreløbig udgave.