Børn og unge med særlige behov

Børn og unge op til 25 år med psykiske og fysiske handicap kan få hjælp og støtte ud fra en individuel vurdering.

Hvis dit barn har brug for særlig støtte har vi flere forskellige tilbud alt efter barnets alder og funktionsniveau.

Inklusion

Dit barn vil så vidt muligt modtage hjælp eller støtte i sine vante omgivelser i barnets dagtilbud/skole.

Børn i vuggestue, dagpleje eller børnehave kan modtage støtte som støttetimer.

Skolebørn, kan inden for rammerne af den almindelige undervisning, modtage støtte i form af undervisning efter barnets behov, supplerende undervisning eller undervisning i hold med støtte fra skolens ressourcecenter.

Specialtilbud

For at sikre, at indsatsen bliver så god som muligt, tilrettelægges den særlige indsats i samarbejde mellem dig som forælder og dit barns dagtilbud/skole.  Du skal kontakte lederen i dit barns dagtilbud/skole, hvis dit barn har brug for særlig støtte.  Hvis dit barn passes hjemme skal du kontakte sundhedsplejersken eller andre fagfolk i lokalområdet.

For yderligere oplysninger henvises til tværfaglige støttefunktioner 

Når vi (Børne- og Ungdomsforvaltningen) vurderer, at dit barn ikke kan inkluderes i det almindelige dagtilbud/skole, kan vi indstille dit barn til et specialtilbud.

Der findes en bred vifte af specialtilbud i Københavns Kommune, som du kan læse mere om herunder.

Børn i vuggestue, dagpleje og børnehave

Børn i skole, fritidsinstitution og ungdomsuddannelse

Kontakt