Børn og unge med særlige behov

Børn og unge op til 25 år med funktionsnedsættelser kan få hjælp og støtte ud fra en konkret vurdering.

Hvis dit barn har brug for særlig støtte, har vi flere forskellige tilbud alt efter barnets alder og funktionsniveau.

Muligheder for støtte

Når dit barn har behov for en særlig støtteindsats, samarbejder dit barns institution eller skole altid med dig som forælder.

I dagligdagen vil de fagprofessionelle i dit barns institution eller skole hjælpe og støtte dit barn ud fra barnets individuelle behov i sine vante omgivelser.

Hvis de fagprofessionelle i dit barns institution eller skole vurderer, at de har brug for faglig vejledning for at støtte dit barn, kan de få support i Den tværfaglige support.

Den tværfaglige support består af psykologer, støttepædagoger, konsulenter på tale-høre området, sundhedsplejersker m.fl. De er alle specialiserede i at hjælpe institutioner og skoler med at fremme børns trivsel, udvikling og læring i inkluderende læringsmiljøer.

Hvis dit barn har behov for støtte

Du skal kontakte lederen i dit barns institution eller skole, hvis du oplever at dit barn har behov for særlig støtte.

Hvis dit barn ikke er indmeldt i institution eller går i skole, skal du kontakte lokalområdet i Den tværfaglige support.

For yderligere oplysninger kan du finde kontaktinformation til lokalområderne her 

Basis og særlige dagtilbud

Hvis dit barns institution eller skole i samarbejde med dig som forælder, vurderer at dit barn har brug for en mere specialiseret indsats, kan dit barn blive indstillet til visitation til en tilbudstype, der imødekommer dit barns behov bedst muligt.

Der findes en bred vifte af specialtilbud i Københavns Kommune, som du kan læse mere om herunder.

Børn i vuggestue, dagpleje og børnehave

Børn i skole, fritidsinstitution og ungdomsuddannelse

Kontakt