Du er her

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge op til 25 år med særlige behov får den støtte og hjælp, der både fagligt og socialt gavner det enkelte barn eller unge bedst.

Vi har flere forskellige tilbud til børn og unge op til 25 år med særlige behov, alt efter barnets eller den unges alder og funktionsniveau. 

Børn og unge med særlige behov kan fx være:

  • Børn eller unge, der har behov for støtte pga. manglende udvikling og trivsel,
  • Børn eller unge med fysiske eller psykiske vanskeligheder

Der findes mange former for specialundervisningstilbud og anden specialpædagogisk bistand. Så vidt det er hensigtsmæssigt, forsøger vi at undgå, at barnet eller den unge tages ud af fællesskabet i barnets almenklasse. Støtte inden for rammerne af den almindelige undervisning gives bl.a. i form af undervisningsdifferentiering, supplerende undervisning eller undervisning i hold med støtte fra skolens ressourcecenter.

For at sikre, at indsatsen bliver så god som muligt, tilrettelægger vi støtten i samarbejde med dig som forælder og dit barns skole. 

Læs mere om støtte i almindelig undervisning, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand nedenfor.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.