Søg

Børn med særlige behov i skole, fritidsinstitution og ungdomsuddannelse

Hvis dit barn (og unge op til 25 år) har en funktionsnedsættelse kan du få hjælp og støtte ud fra en konkret vurdering af dit barn.

Når dit barn har behov for en særlig støtteindsats, samarbejder dit barns skole altid med dig som forælder.

I dagligdagen vil de fagprofessionelle i dit barns skole hjælpe og støtte dit barn ud fra barnets individuelle behov i sine vante omgivelser.

Hvis de fagprofessionelle i dit barns skole vurderer, at de har brug for faglig vejledning for at støtte dit barn, kan de få support i Den tværfaglige support.

Den tværfaglige support består af psykologer, støttepædagoger, konsulenter på tale-høre området og sundhedsplejersker. De er alle specialiserede i at hjælpe skoler med at fremme børns trivsel, udvikling og læring i inkluderende læringsmiljøer.

Sådan får du hjælp og støtte til dit barn

Hvis dit barn ikke er indmeldt i skole

Du skal kontakte fagprofessionelle i Den tværfaglige support i dit lokalområde, hvis du mener at dit barn har brug for støtte.

Hvis dit barn er indmeldt i skole

Du skal kontakte lederen i dit barns skole, hvis du oplever, at dit barn har brug for støtte. 

Den særlige indsats om bedst mulige lærings- og deltagelsesmuligheder tilrettelægges i et samarbejde mellem dig som forælder og dit barns skole.

Basis og særlige dagtilbud

Hvis dit barns skole i samarbejde med dig som forælder, vurderer at dit barn har brug for en mere specialiseret indsats, kan dit barn blive indstillet til visitation til den tilbudstype, der imødekommer dit barns behov bedst muligt.

Der findes en bred vifte af specialtilbud i Københavns Kommune som du kan læse mere om under specialskoler og specialklasserækker, særlige fritidstilbud og særlige klubtilbud.