Økonomiforvaltningen som arbejdsplads

Som medarbejder i Økonomiforvaltningen får du et unikt indblik i strategierne for Københavns udvikling.

Som medarbejder i Økonomiforvaltningen bliver du del af en professionel og ambitiøs organisation i kommunens politiske og administrative centrum. Du får et unikt indblik i strategierne for Københavns udvikling og mulighed for at være med til at omsætte de politiske visioner til virkelighed.

I Økonomiforvaltningen arbejder vi for overborgmesteren, Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget og understøtter derved kommunale beslutningsorganer på højeste niveau. Sideløbende varetager vi de overordnede og koordinerende opgaver vedrørende kommunens økonomi, personale, byplanlægning, administration, beredskab, kommunikation, ejendomsadministration og byggeri samt den generelle udvikling af byen. Vores mål er at fastholde og udvikle København som en af verdens bedste byer at bo i – og skabe øget vækst gennem viden, innovation og beskæftigelse.

Økonomiforvaltningen består af to stabsfunktioner, to centre og fire driftsenheder. Den daglige ledelse varetages af en direktion under ledelse af den administrerende direktør, Peter Stensgaard Mørch.

De to stabsfunktioner er: 
Borgerrepræsentationens Sekretariat, Overborgmesterens Sekretariat.

De to centre er: 
Center for Økonomi samt Center for Byudvikling.

De fire driftsenheder er: 
Koncernservice, Koncern IT, Københavns Ejendomme & Indkøb og Byggeri København.

Kontakt