Du er her

Arrangementer

Du kan låne kommunens parker, kirkegårde, naturområder, veje og pladser til alle slags åbne arrangementer.
Book en plads
Her kan du søge om kommunens tilladelse til at bruge veje, pladser og parker til arrangementer samt infostandere, strøgbannere og fortovshaver

OBS: Du kan ikke lige nu få tilladelse til at tjene penge ved at bruge byens parker

Du kan ikke lige nu få tilladelse til at tjene penge ved at bruge byens parker. Fx kan man ikke stå med en is-vogn eller drive andet salg. I de fleste tilfælde kan man heller ikke afholde arrangementer, hvor man skal købe billet. Få mere information om berostillelse af visse tilladelser i kommunens parker (pdf)

Lån en plads til et åbent arrangement

Har du en idé, der er interessant for København og åben for alle, kan du låne en plads. Du kan ikke reservere offentlige arealer til private sammenkomster som firmaarrangementer, bryllupper, osv. eller til arrangementer med et rent kommercielt indhold.

Sagsbehandlingstid er 4 uger. Vær opmærksompå, at du skal søge  tidligere - gerne 6 uger før arrangementets afvikling, hvis du også skal afspærre veje eller have tilladelse til bygningsmæssige forhold som fx tribuner, telte og scener.

Få et overblik over de mest benyttede steder i København til udendørs arrangementer 

I Forskrift for udendørs musikarrangementer (pdf) kan du se støjgrænser på udvalgte pladser i København

Nedenfor kan du få hjælp til at blive ledt igennem de rigtige myndigheder, når du skal afholde et arrangement. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.