Byggetilladelse ved arrangementer

Find ud af, om jeres arrangement kræver byggetilladelse, og hvilke typer af arrangementer I kan afholde uden byggetilladelse.

Kræver jeres arrangement byggetilladelse?

I skal ofte søge tilladelse hos Område for Bygninger, hvis fx:

 1. I skal opstille telte, scener, tribuner og andre konstruktioner, specielt hvis disse ikke er certificerede.
 2. jeres arrangement foregår på et sted, som er omfattet af lokalplan/byplan eller fredning. 

Find ud af, om jeres arrangement kræver byggetilladelse

Vis alle

Er jeres arrangement for flere end 150?

Ja:

 • Husk at indsende meddelelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug (en situationsplan, arrangementsplan eller opstillingsplan), senest 4 uger før området tages i brug.
 • Når I søger byggetilladelse eller indsender jeres meddelelse, skal I vedhæfte en situationsplan/arrangementsplan/opstillingsplan.
 • Læs, hvordan I udarbejder en situationsplan.

Nej: 

 • Læs de øvrige spørgsmål/svar for at finde ud af, om jeres arrangement kræver byggetilladelse.

Varer arrangementet længere end 6 uger?

Ja:

 • Alle opstillinger af midlertidige konstruktioner, der varer mere end 6 uger, kræver altid byggetilladelse.

Nej:

 • Læs de øvrige spørgsmål/svar for at finde ud af, om jeres arrangement kræver byggetilladelse.

Skal du opstille konstruktioner (fx scener, telte eller tribuner)?

Ja:

Er konstruktionerne certificerede? 

 • Hvis konstruktionerne er certificerede, kan de opstilles uden byggetilladelse, dog maksimalt 6 uger. Alle opstillinger af midlertidige konstruktioner, der varer mere end 6 uger, kræver altid byggetilladelse. 
 • Selv hvis jeres konstruktioner er certificerede eller ikke kræver byggetilladelse, kan de stadig være omfattet af byggelovens anvendelsesområde, og skal derfor efterleve reglerne i BR18, kapitel 2, kapitel 5 og kapitel 15.
 • Hvis konstruktionerne anvendes af flere end 150 personer, kan I læse mere under ”Anvendes konstruktionerne til mere end 150 personer?”

Er jeres konstruktioner ikke certificerede, så skal I søge byggetilladelse.

Nej:

 • Hvis I ikke skal opstille konstruktioner, så skal I kun søge byggetilladelse, hvis:
 1. Arrangementet er for flere end 150 personer. Se mere under ”Er jeres arrangement for flere end 150 mennesker”.
 2. Arrangementet foregår på et sted, som er omfattet af lokalplan/byplan eller fredning. 

Find ud af, hvilke planer jeres arrangement kan være omfattet af.

Anvendes konstruktionerne til mere end 150 personer?

Husk at:

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

OBS ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret