Frister for ansøgning om arrangementstilladelse

Få overblik over, hvornår I senest skal søge om tilladelse til udendørs arrangement i Københavns kommune.

Sagsbehandlingstid ved arrangementer

Tilladelserne til arrangementer varierer i kompleksitet og sagsbehandlingstid og har derfor forskellige ansøgningsfrister.

Større arrangementer har også længere sagsbehandlingstid.

Husk at søge før nedenstående frister – og gerne tidligere – da vi ikke kan garantere, at vi når at behandle jeres ansøgninger.

Senest 3 måneder før og gerne tidligere skal I

  • Søge særlig dispensation til brug af fredet areal. Gælder for mange parker i København.
  • Søge særlig dispensation fra fx lokalplan, fredningsbestemmelser eller naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.
  • Søge tilladelse til større arrangementer.

Senest 2 måneder før skal I

  • Søge tilladelse til afspærring af veje og/eller omlægning af trafik
  • Søge byggetilladelse til opsætning af telte, scener, tribuner og andre midlertidige konstruktioner.
  • Søge tilladelse til salgsområder til mere end 150 personer.

Senest 1 måned før skal I

  • Søge tilladelse til mindre arrangement.

Senest 14 dage før skal I

  • Opdatere jeres ansøgning med sikkerhedsplan.
  • Søge om tilladelse til salg af mad og fødevarer.

Søg om tilladelse

Brug tringuiden til at få styr på ansøgningsprocessen, når I vil søge om tilladelse til udendørs arrangement.

Kontakt

Arrangementer og Gadesalg

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00