Trin 1: Før I søger tilladelse til jeres arrangement

Det skal I vide, og det skal I have klar, inden I søger om arrangementstilladelse.

Før I søger tilladelse

Før I udfylder jeres ansøgning om tilladelse til udendørs arrangement, anbefaler vi, at I først gennemgår følgende:

Få styr på jeres tilladelser

Vis alle

Tilladelse til arrangement og offentlig areal

For at få tilladelse til at afholde et arrangement på en af Københavns Kommunes pladser, veje eller parker skal I ansøge om lov til at bruge arealet.

Arrangementet skal være åbent for offentligheden og af almen interesse.

Hvis I skal afholde demonstration, skal I have tilladelse fra Politiet.

Byggetilladelse - hvis I skal opstille telte, scener, boder mv.

Skal I opsætte midlertidige konstruktioner som fx telte, scener eller tribuner, kan det i nogle tilfælde kræve en byggetilladelse.

Find ud af om jeres arrangement kræver byggetilladelse

I søger om byggetilladelse i jeres arrangementsansøgning. 

Tilladelse til at sælge alkohol og fødevarer

Fødevarer

Hvis der bliver solgt mad og drikke til arrangementet, skal I altid oplyse os om det i jeres ansøgning om arrangementstilladelse.

I skal også have tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Hvis salget er under Fødevarestyrelsens bagatelgrænse, behøver I ikke en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. I har dog altid ansvaret for at deltagerne ikke bliver syge af maden, så I skal fortsat overholde gældende hygiejneregler.

Se hvornår I skal søge tilladelse til salg af fødevarer på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Alkohol

Hvis I sælger alkohol som en del af arrangementet, skal I muligvis have tilladelse (lejlighedstilladelse) fra Politiet.

Læs om, hvordan I får lejlighedstilladelse på Politiets hjemmeside

 

Tilladelse til afspærring af veje og omlægning af trafik

Hvis I skal afspærre veje eller pladser

I skal altid have tilladelse, hvis det er nødvendigt at afspærre veje eller pladser.

I skal udarbejde en målfast afspærringsplan, som skal godkendes af os. På afspærringsplanen skal færdselstavler og andet udstyr være påtegnet.

I vedhæfter afspærringsplanen, når I udfylder ansøgningen om arrangementstilladelsen.

Hvis arrangementet påvirker trafikken i et større omfang

Ved større arrangementer, som har stor indflydelse på trafikken i et større område, skal I også udarbejde en trafikafviklingsplan, som skal godkendes.

Trafikafviklingsplanen skal vise de infotavler, som oplyser om arrangementet, så trafikanter kan finde alternative ruter. Vær opmærksom på, at infotavlerne skal være placeret langt fra det afspærrede områder, så trafikproblemer omkring arrangementet undgås.

I vedhæfter trafikafviklingsplanen, når I udfylder ansøgningen om arrangementstilladelsen.

I har ansvaret for afspærringsmateriel

I er selv ansvarlige for al opsætning og nedtagning af materialer til afspærring og trafikomlægning.

Vi anbefaler, at I får professionelle til at opstille afspærringsmateriel og skilte.

Dispensation til parkering

Parkering er forbudt i parker samt på torve og pladser.

I kan i særlige tilfælde få en tilladelse til at parkere, hvis det er nødvendigt for at afvikle arrangementet. Eksempelvis en kølevogn til salg af madvarer.

I søger om dispensationen, når I udfylder jeres arrangementsansøgning.

Hvis området er fredet eller omfattet af lokalplan

Hvis I ønsker at holde arrangementet på et fredet areal eller i en fredet bygning, skal I i nogle tilfælde have tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Besøg Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Hvis jeres arrangement foregår på et sted, som er omfattet af lokalplan/byplan eller fredning, kræver det ofte en byggetilladelse. I søger om byggetilladelse i jeres arrangementsansøgning. 

Find ud af, hvordan I søger byggetilladelse ved arrangementer. 

 

Det skal I have tilladelse til fra politiet

I skal søge tilladelser direkte hos politiet, fx

  • Demonstration
  • Salg af alkohol (lejlighedstilladelse)
  • Motorløb og cykelløb
  • Paradekørsel, tivolitog og lignende
  • Opstilling af forlystelser, hoppeborge og lignende

Gadeoptræden kræver ikke tilladelse

Du er velkommen til optræde på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt simple regler.

Ifølge dansk lovgivning må du ikke samle penge ind.

Vilkår om engangsplastbægre til drikkevarer

Københavns Kommune stiller fra 2020 vilkår om, at der til arrangementer, hvor udskænkning af drikkevarer er en del af arrangementet, ikke må benyttes engangsplastbægre til drikkevarer.

I stedet anbefaler vi vaskbare genbrugsløsninger.

Søg om tilladelse

Gå til trin 2 og udfyld ansøgning om arrangementstilladelse

Kontakt

Arrangementer og Gadesalg

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00