Anlægsprojekter i byrummet

Udvalgte anlægsprojekter i byrummet

llustration af Sankt Jørgens Sø scenarie 1 (Niras, Københavns Kommune)

Sankt Jørgens Sø

I fremtiden kan Sankt Jørgens Sø fungere som et regnvandsbassin, der opmagasinerer og forsinker regnvandet fra områdets vandopland.

Harrestrup Å i Vigerslevparken

Her kan du læse om planerne for Harrestrup Å og Vigerslevparken.

Find et anlægsprojekt

Brug kortet til at finde information om specifikke anlægsprojekter, deres projekttype, projekt start og slut, projektbeskrivelse og kontaktoplysninger.