Vejgenopretning i København

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning genopretter byens veje, cykelstier og fortov.

Her på siden kan du:

  • Læse om hvad vejgenopretning er, og hvad det betyder for dig
  • Se oversigt med links til vores vejgenopretningsprojekter i de forskellige bydele i København.

Hvad er vejgenopretning?

En helhedsgenopretning betyder, at vi istandsætter vejen fra husfacade til husfacade. Kørebaner, cykelstier, vejbrønde, stikledninger, fortove og belysningskabler på strækningen ordnes på én gang til nutidig standard. 

Formålet er først og fremmest at sikre, at du kan komme sikkert frem, men også at spare penge på dyre reparationer. Det løser vi ved at genoprette vejene.

Værd at vide

Vis alle

Tidsplan: Hvornår sættes projektet i gang, og hvornår står det færdigt?

Klik ind på det enkelte projekt for at se tidsplanen for anlægsarbejdet. Du finder oversigter over projekterne længere nede på siden. 

Trafikale ændringer og parkering

Arbejdet vil påvirke både beboere og erhvervsdrivende, så længe det står på. 

Særligt for bilister

På grund af den begrænsede plads gøres kørebanen mindre på den del af vejen, som vi arbejder på i anlægsperioden. 

Vær opmærksom på, at vi muligvis vil være nødt til at nedlægge parkeringspladser midlertidigt, mens arbejdet står på.

Særligt for cyklister og fodgængere

Imens vi bygger om vil cyklister og fodgængere opleve, at cykel- og gangarealer midlertidigt bliver flyttet til særligt afmærkede områder langs arbejdsområdet. Vi opfordrer derfor alle til at vise mest muligt hensyn. Så snart en fortovsstrækning er renoveret, og der er tilstrækkeligt plads til, at fodgængere kan færdes forsvarligt, giver vi adgang til fortovet igen.

Vi anmoder om, at cykler, barnevogne og lignende ikke låses fast til standere og bygningsdele forud og under arbejdets udførelse, da det vil kunne forhindre arbejdets fremdrift.

Affald

Vi vil i anlægsperioden sørge for at affald kan afhentes. Der kan dog forekomme ændringer i, hvornår affaldet hentes og evt. placering af affaldsbeholdere.

Få information om væsentlige forhold

Vi vil løbende holde beboere, erhvervsdrivende og ejere informeret om væsentlige forhold ved arbejdet, både via breve til e-Boks og SMS. For at modtage Kommunens SMS-service skal mobilnummeret være tilmeldt SMS-Service.

Læs mere om SMS-service og tilmeld dig

Ønsker du at afmelde denne service, så send en sms med teksten AFMELD til telefonnummer 1919.

Vi håber på jeres forståelse og beklager de gener, det måtte medføre. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på vejgenopretning@kk.dk

Nabo til anlægsarbejdet

Som nabo til anlægsarbejdet kan det ikke undgås, at der vil være perioder med støj, støv og smallere areal at færdes på. 

Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at undgå for meget støj og gener, mens vi arbejder. 

Vi sørger for, at der er sikre og forsvarlige adgangsveje til ejendomme og bygninger.

Hvad betyder det for ejerne?

Arbejdet vil påvirke både beboere, erhvervsdrivende og ejere. Ved jeres ejendom er der muligvis lyskasser, trappesten, nedløbsrør til tagbrønde el.lign. 

Det er afgørende for vores planlægning og overholdelse af tidsplan, at sådanne forhold ved ejendommene er vedligeholdte, og at privat beplantning ud til offentligt areal er beskåret. Ligeledes er det vigtigt, at alt privat byrumsinventar ud for bygningsfacader, såsom cykelstativer, blomsterkummer, møbler mv. er flyttet inden opstart af anlægsarbejde. 

Skulle der være forhold, der trænger til udbedring, f.eks. underminering af trappesten, revnede og knækkede vanger i lyskasser, dårligt vedligeholdte tagbrønde eller tagnedløbsrør som ikke er ført til tagbrønde mm., vil vi anbefale at disse skader eller forhold er udbedret, inden vi begynder vores arbejde. 

Vores entreprenør vil inden arbejdets begyndelse fotoregistrere forholdene på strækningen. Er eventuelle skader udbedret undgår både I og vi de gener, det kan give at koordinere sådanne under anlægsarbejdet med forsinkelser mv. til følge.

Konstaterer vi eventuelle skader, skal vi gøre jer opmærksom på at udførelse og omkostninger hertil afholdes af ejendommens ejer, jf. Byggelovens § 12, stk. 2.

Vi vil i en sådan situation bestræbe os på at rette henvendelse til kontaktpersonen for ejendommen, så ejendommens udbedringer kan koordineres med vores arbejde.

Oversigter med links til hvert vejgenopretningsprojekt

Oversigterne er inddelt i:

  • Indre by og brokvartererne
  • Valby og Amager
  • Vanløse og Bispebjerg/Nordvest-kvarteret.

Klik på et vejprojekt og læs om, hvad arbejdet går ud på. Se tidsplanen for vejarbejdet og hvad det betyder for områdets beboere og for bilister, cyklister og gående.

Genopretningsprojekter i indre by og brokvartererne

Her kan du læse om vores genopretningsprojekter i indre by og i brokvartererne. Klik på et vejprojekt og læs om, hvad arbejdet går ud på, om de trafikale ændringer og se tidsplanen for projektet.

Genopretningsprojekter i Valby og på Amager

Her kan du læse om vores genopretningsprojekter i Valby og på Amager. Klik på et vejprojekt og læs om, hvad arbejdet går ud på, om de trafikale ændringer og se tidsplan for projektet.

Genopretningsprojekter i Vanløse og Bispebjerg/Nordvest-kvarteret

Her kan du læse om vores genopretningsprojekter i Vanløse og Bispebjerg/Nordvest-kvarteret. Klik på et vejprojekt og læs om, hvad arbejdet går ud på, om de trafikale ændringer og se tidsplan for projektet.

Kontakt

Vejgenopretning

Islands Brygge 37

2300 København S