Almene boliger

Her kan du finde information om opførelse af nye almene boliger, renovering af almene boliger og tilsyn med almene boligorganisationer.

Københavns Kommune samarbejder med de almene boligorganisationer for at finde effektive løsninger på de udfordringer vi har i København, fx nybyggeri af boliger til københavnere med lav- og mellemindkomster, udviklingen af udsatte boligområder, løsningen af boligsociale opgaver samt renovering og energioptimering af boligmassen.

Københavns Kommune ønsker, at der opføres nye bæredygtige almene boliger med en lav husleje, samt at de eksisterende boliger renoveres og fremtidssikres

Styringsdialog for boligorganisationer

Københavns Kommune afholder en gang årligt et styringsdialogmøde med de almene boligorganisationer og administrationsselskaber. Du kan læse mere om styringsdialog og se referaterne her.

Kontakt