Søg

Tillægskøbesum

Her kan du læse om Københavns Kommunes retningslinjer for fastsættelse af tillægskøbesum.

Når Københavns Kommune sælger bl.a. byggegrunde, er prisen fastsat efter, hvor meget (antal m²) og hvilken type byggeri (bolig, erhverv, andet) grunden kan bebygges med. I de fleste skøder er bebyggelsesmuligheden maksimeret ved en tinglyst servitut. Kommunen har således taget højde for, at prisen for grunden skal stige i takt med, at udnyttelsen forøges.

Såfremt ejendommen udnyttes mere eller til andet formål end forudsat ved det oprindelige salg, er Københavns Kommune berettiget til tillægskøbesum svarende til markedsprisen for den øgede anvendelse.

I sager om tillægskøbesum for ændret anvendelse udgør tillægskøbesummen forskellen mellem den aktuelle markedspris for den oprindeligt aftalte anvendelse og markedsprisen for den nye anvendelse.

Såfremt Københavns Kommune er berettiget til tillægskøbesum, skal der ske en fastsættelse af markedsprisen for den byggeret, der aktuelt ønskes udnyttet. Vurderingen af markedsprisen for byggeretten foretages af en anerkendt ejendomsmægler på baggrund af et oplæg udarbejdet af Københavns Kommune.

Når markedsprisen er fastlagt, opkræves tillægskøbesummen for den påtænkte merudnyttelse/ændrede anvendelse af grundejeren.

Kontoret for Selskaber og Rettigheder

Rådhuspladsen 1

1550 København V