Søg

Olietanke og forurening på grunde

Hent selv relevante dokumenter om olietanke og forureningsforhold på en ejendom.

Forureningsoplysninger

Jordforureningsattest
Ejendomsdatarapport - igangværende miljøsager

Spørgsmålet om igangværende miljøsager besvares i Ejendomsdatarapporten, der samler en række oplysninger, som skal bruges ved en ejendomshandel. Ejendomsdatarapporten koster 100 kr. og du køber den online. (Du skal logge ind med NemID/MitID).

Køb ejendomsdatarapport på boligejer.dk 

Oplysningsskema om jordforurening

Skema med oplysninger om jordforurening/kortlægningsstatus henter du hos Region Hovedstaden.

Hent skema fra regionen

Aktindsigt

Hvis du vil have aktindsigt i en miljøsag henviser vi i første omgang til vores selvbetjening, hvor du selv kan hente kortlægningsbreve, nuanceringsbreve, tankattester og afmeldinger på olietanke. 

Hent kortlægningsbrev, nuanceringsbrev, tankattester mm 

Er der ikke et nuanceringsbrev for ejendommen, er det fordi, det ikke er udarbejdet, og vi henviser til regionens e-mail: miljoe@regionh.dk

Hvis du har brug for mere sagsmateriale i en miljøsag, bedes du præcisere, hvad du har brug for fra sagen.

Sagsbehandlingstiden for aktindsigt er op til 10 dage.  

Forurenende aktiviteter på en matrikel

Hvis du vil vide, hvilke aktiviteter der tidligere har været på en grund, kan du finde svaret ved et opslag i appendix til "Historisk kortlægning af arealanvendelsen i København"

Du kan også søge oplysninger om forurenende aktiviteter i kommunens byggesags- og spildevandsarkiv.

Gå til byggesags- og spildevandsarkivet.

Nuværende aktiviteter, hvor kommunen fører miljøtilsyn kan du finde på Københavnerkortet.

Afværgeforanstaltninger og udgået af kortlægning

Det er Region Hovedstaden, der kortlægger grunde i København, og det er derfor dem, der har de nyeste kortlægningsstatus. Når du har brug for kortlægningsstatus, skal du derfor udfylde skemaet på regionens hjemmeside. 

Udfyld regionens skema om jordforurening.

Spildevandsplan

Du kan få svar på spørgsmål om nuværende og fremtidige spildevandsforhold i kommunens Spildevandsplan.  

Søg på adresse eller matrikelnummer i Spildevandsplan 2018.
Oplysningerne om spildevandsforhold står under kortet. 

Søg oplysninger om spildevandsplaner

Kontakt

Jord og Grundvand

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00