Trin 2: Når du laver din byggeansøgning

Få styr på ansøgningsprocessen, og hvilke krav du skal overholde, når du søger om byggetilladelse i Københavns Kommune.

Selve ansøgningen foregår i ansøgningsportalen Byg og Miljø

Når du skal søge byggetilladelse, foregår det gennem den nationale ansøgningsportal Byg og Miljø. Det er en kompliceret proces, og det kan være en god idé at søge hjælp hos en privat byggerådgiver, fx en arkitektvirksomhed, en bygherrerådgiver eller anden fagperson inden for byggeri.

Læs mere om, hvordan en privat byggerådgiver kan hjælpe med at få din byggesag hurtigst muligt igennem.

Undgå at vi afviser din byggeansøgning

  1. Vedlæg den rette dokumentation, som fx en fuldmagt
    Når du skal bygge, er det ofte nødvendigt at anskaffe en fuldmagt fra ejendommens ejer. På den måde kan vi se, at du har fået lov til at bygge af eksempelvis din ejerforening eller andelsforening. I ansøgningsportalen Byg og Miljø bliver du præsenteret for fuldmagten.
     
  2. Anfør den rigtige ansøgningstype for dit byggeri
    Når du opretter din ansøgning i Byg og Miljø, skal du vælge, hvilken type byggeri det drejer sig om. Det er vigtigt at vælge den rigtige type, da vi ellers vil afvise din byggeansøgning.
     

Undgå typiske fejl i din ansøgning

Vi oplever, at der ofte er problemer med bestemte typer af byggesager.

Se eksempler på byggeprojekter.

Få hjælp til at indsende korrekt materiale

Vi har erfaring med, at det kan være svært at aflevere det korrekte materiale.

Se hvilken dokumentation du typisk skal indsende, når du søger byggetilladelse.

Når du har fået en tilladelse

Du må ikke starte dit byggeri, før du har anmeldt, at du påbegynder byggeriet.

Læs hvordan du anmelder, at du påbegynder dit byggeri.

Kontakt