Indsatsmuligheder til dit byggeri

Her kan du læse hvornår og hvordan du skal dokumentere redningsberedskabets indsatsforhold når du søger byggetilladelse.

Du skal oplyse om redningsberedskabets indsatsforhold

Når du søger byggetilladelse, skal du dokumentere redningsberedskabets indsatsmuligheder til dit byggeri. Du skal derfor vide om:

 • byggeriet påvirker redningsberedskabets indsatsmuligheder
 • indsatsmulighederne i byggeriet er eksisterende lovligt godkendte forhold
 • indsatsmulighederne er i overensstemmelse med bygningsreglementets vejledning om redningsberedskabets indsatsmuligheder

Læs vejledning til redningsberedskabets indsatsmuligheder (kap. 5) på bygningsreglementet.dk

Redningsberedskabets indsatsforhold omfatter:

 • Adgangs- og tilkørselsveje samt brandredningsarealer
 • Adgang til bygningen
 • Indsats i bygningen
 • Adgang til og betjening af brandtekniske installationer
 • Markering og skiltning
 • Røgudluftning af redningsberedskabets primære indsatsveje
 • Røgudluftning af bygningen
 • Industri- og lagerbygninger i ILK 5 større end 600 m²

Der er dit ansvar, at din byggeansøgning er fyldestgørende

Som bygningsejer er det dit ansvar, at byggeansøgningen indeholder det nødvendige materiale.

Hvis dit byggeri er indplaceret i brandklasse 2-4, skal din certificerede rådgiver erklære om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt.

1. januar 2024 ændres Bygningsreglementet (BR18)

Ændringerne betyder, at kommunen ikke længere skal vurdere om dit byggeri opfylder kravene til redningsberedskabets indsatsforhold, hvis byggeriet er indsatstaktisk traditionelt.  

Hvis dit byggeri er indplaceret i brandklasse 2-4, har du stadig ansvar for at vælge en rådgiver, der skal vurdere om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt, men vi vil ikke skulle godkende materialet ifm. din byggeansøgning.

Særligt om dokumentationskrav

Læs om de dokumentationskrav, der knytter sig til fem forskellige projekter i vejledning til dokumentationskrav af indsatstaktiske forhold.

Påvirkning af indsatsforhold

Vis alle

Byggeriet påvirker eksisterende indsatsforhold - ITT

Hvis dit byggeri påvirker redningsberedskabets indsatsforhold, og der er tale om eksisterende forhold, som er indsatstaktisk traditionelle (ITT), er det ikke nødvendigt at dokumentere eksisterende indsatsforhold. Det er dog vigtigt, at du erklærer, at byggeriet forsat er indsatstaktisk traditionelt med en kort skriftlig begrundelse, selvom der ikke skal indsendes dokumentation.

Indsatsforholdene er ITT, hvis de følger bygningsreglementets vejledning til redningsberedskabets indsatsmuligheder.

Du skal erklære, at byggeriet er indsatstaktisk traditionelt i Byg og Miljø.

Læs vejledning til redningsberedskabets indsatsmuligheder (kap. 5) på bygningsreglementet.dk

Byggeriet påvirker eksisterende indsatsforhold - ITUT

Hvis dit byggeri påvirker redningsberedskabets indsatsforhold, og der er tale om eksisterende forhold som er indsatstaktisk utraditionelle (ITUT), skal du dokumentere byggeriet.

Indsatsforholdene er ITUT, hvis de ikke følger bygningsreglementets vejledning til redningsberedskabets indsatsmuligheder.

I Byg og Miljø skal du derfor:

 • enten erklære og dokumentere, at der er tale om videreførelse af eksisterende lovligt godkendte indsatsforhold,
 • eller dokumentere redningsberedskabets indsatsmuligheder på anden vis,
 • eller omprojektere i overensstemmelse med vejledningen til ITT.

Her på siden under "Dokumentation af eksisterende indsatsforhold" kan du se eksempler på hvilken dokumentation du skal indhente og sende med din byggeansøgning.

Hent vejledning til dokumentationsniveau ved ombygningssager på bygningsreglementet.dk

Byggeriet påvirker ikke eksisterende indsatsforhold

Hvis dit byggeri ikke påvirker redningsberedskabets eksisterende lovligt godkendte indsatsforhold, skal du ikke dokumentere indsatsmulighederne når du søger byggetilladelse. Det er dog vigtigt, at du erklærer, at byggeriet forsat er indsatstaktisk traditionelt med en kort skriftlig begrundelse, selvom der ikke skal indsendes dokumentation.

I Byg og Miljø skal du anføre, at bygningens indsatsforhold ikke påvirkes af byggeriet.

Dokumentation af eksisterende forhold

Vis alle

Eksempler på dokumentation der kan godkendes

 • Eksisterende byggetilladelser
 • Gældende vejledninger og lovgivning fra tidspunktet for sidste relevante byggetilladelse
 • Udtalelser fra byggemyndigheden, herunder:
  • Referater fra forhåndsdialoger
  • Skriftlige udtalelser
  • Mundtlige aftaler, som kan bekræftes af den godkendende myndighed/person

Eksempler på dokumentation der ikke kan godkendes

 • Fotografier af eksisterende forhold
 • Pladsfordelingsplaner / maks. personbelastning efter beredskabslovgivningen
 • Udtalelse fra andre end bygningsmyndigheden
 • Reference til lignende byggeri, tidligere hændelser el.lign.

Det er heller ikke tilstrækkelig at "formode", "antage" eller "vurdere", at byggeriet udgør eksisterende lovligt godkendte forhold, hvis du ikke kan dokumentere det.

Hent vejledning til indsatsmuligheder

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

OBS ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret