Trin 3: Før du må starte byggeriet

Når du har modtaget de nødvendige tilladelser, kan du gå i gang med byggeriet. Du skal anmelde til kommunen, at du påbegynder byggeriet.

Giv os besked, når du begynder dit byggeri

Før du går i gang med dit byggeri, skal du have din byggetilladelse. Byggetilladelsen gælder i 1 år. Du skal påbegynde byggearbejdet, inden byggetilladelsen udløber. Ellers er din tilladelse ugyldig.

Anmeld at du påbegynder byggeriet via Byg og Miljø.

Tilladelse til containere eller stilladser

Du skal så vidt muligt placere arbejdsskure, containere og materialer på ejendommen hvor du udfører byggeriet. Er det nødvendigt at bruge offentligt vejareal, skal du først have en tilladelse.

Sådan søger du om at opstille containere, stilladser og lignende på offentlig vej

Sådan undgår du rotter på byggepladsen

Anmeld byggeaffald

I forbindelse med dit byggeri får du brug for at skille dig af med byggeaffald. Det er dit ansvar, at regler og love omkring byggeaffald bliver overholdt – også selvom du vælger at ansætte en håndværker.

Se hvornår du skal anmelde dit byggeaffald til kommunen

Fortidsminder i forbindelse med byggeri

Hvis du planlægger byggeri eller andet, der omfatter jordarbejde i København, bør du i god tid kontakte Københavns Museum for en afklaring om eventuelle fortidsminder på stedet.

Fortidsminder kan være alt fra bopladser til grave, konstruktioner eller blot jordlag fra tidligere tider.

Læs mere om udgravninger og arkæologiske undersøgelser på Københavns Museums hjemmeside

Dokumentation af byggeriet

Når du udfører byggeriet, skal du dokumentere, at byggeriet overholder bygningsreglementet. Dokumentationen skal du indsamle undervejs i byggeprocessen og indsende, når byggeriet er færdigt.

Se vejledning til dokumentation af byggeriet på bygningsreglementet.dk

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

  

OBS. Ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret