Trin 2: Når du laver din byggeansøgning

Sådan søger du om byggetilladelse i Københavns Kommune.

Søg byggetilladelse i Byg og Miljø

Du skal søge byggetilladelse via den nationale ansøgningsportal Byg og Miljø.

Kontakt en privat byggerådgiver

Det er en kompliceret proces at søge byggetilladelse, og det kan være en god idé at få rådgivning hos en byggerådgiver.

Sådan kan en privat byggerådgiver hjælpe dig med din byggesag

Vælg den rigtige ansøgningstype

Når du opretter din ansøgning i Byg og Miljø skal du vælge, hvilken type byggeri du søger om. Det er vigtigt, at du vælger den rigtige ansøgningstype.

Vedhæft dit ansøgningsmateriale

Din byggeansøgning skal indeholde en række oplysninger og dokumentation, som du skal uploade i Byg og Miljø.

Det er vigtigt at du sikrer dig, at al nødvendig dokumentation er vedhæftet. Vi kan ikke behandle din ansøgning, hvis der mangler oplysninger.

Hvis vi mangler oplysninger i din sag, sender vi et brev, der beskriver, de oplysninger vi mangler. Du har herefter en måned til at indsende det manglende materiale.

Vær opmærksom på, at du skal sende materialet samlet og ad én omgang.

Hvis materialet ikke er fyldestgørende, eller vi ikke modtager det, får du en besked om at din sag er lukket, og at den ikke kan genoptages. Ønsker du efterfølgende at arbejde videre med projektet, skal du sende en ny ansøgning. 

Få et overblik over typisk ansøgningsmateriale

Ændringer til Bygningsreglementet (BR18)

Brandforhold er nu rådgivers og ejers ansvar
Fra 1. januar 2024 skal kommunen ikke længere kontrollere i ansøgningen, om byggeprojektet er indplaceret korrekt i brand- og konstruktionsklasse, hvis den certificerede rådgiver har indplaceret byggeprojektet i klasse 2-4. Det er nu de private certificerede brand– og konstruktionsrådgivere, som skal stå inde for brandforholdene.

Ændringen betyder også, at kommunen kun skal godkende indsatsforhold, hvis den certificerede brandrådgiver meddeler, at der ikke er tale om indsatstaktisk traditionelle løsninger.

Som ejer har du fortsat det endelige ansvar for, at bygningerne er lovlige og sikre. Du har derfor stadig ansvar for at vælge en rådgiver, så dit byggeri bliver indplaceret og dokumenteret korrekt, men vi vil ikke skulle godkende materialet ifm. din byggeansøgning.

Søg byggetilladelse via Byg og Miljø

Afvent byggetilladelsen, inden du påbegynder byggeriet

Du må først begynde byggeriet, når du har modtaget byggetilladelsen i Byg og Miljø.

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

  

OBS. Ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret