Trin 1: Inden du søger byggetilladelse

Find ud af, om dit byggeri kræver byggetilladelse, og hvad du skal undersøge, inden du søger.

Tjek om dit byggeri kræver byggetilladelse

Inden du søger, kan du orientere dig i, hvornår dit byggeri kræver byggetilladelse.

Nye lempede regler for ombygninger i Bygningsreglementet (BR18)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement (BR18). Ændringen er trådt i kraft den 10. marts 2020. Du kan læse mere i BR18-ændringsbekendtgørelsen.

Kort sagt betyder ændringen, at flere ombygningssager kan foretages uden ansøgning om byggetilladelse i BR18 § 5. Følgende ombygninger kan foretages uden ansøgning om byggetilladelse:

  • Ombygninger, der ikke ændrer konstruktionernes virkemåde.
  • Ombygninger, der ikke ændrer forudsætningerne for de brandmæssige forhold.

Det er dog en forudsætning, at ombygningen ikke indebærer en anvendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet.

Lokalplaner, fredninger o.lign.

Din tilladelse til at bygge afhænger af, om der er vedtaget lokalplaner for det område, du skal bygge i, samt hvilke rammer kommuneplanen udstikker for området. Endelig kan fredninger, servitutter og tinglysninger være afgørende for, om du kan få en byggetilladelse. Vi anbefaler, at du kontakter en privat byggerådgiver, der kan hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger med i din byggeansøgning. 

Kontakt