Du er her

Trin 1: Inden du søger byggetilladelse

Find ud af, om dit byggeri kræver byggetilladelse, og hvad du skal undersøge, inden du søger.

Tjek om dit byggeri kræver byggetilladelse

Inden du søger, kan du orientere dig i, hvornår dit byggeri kræver byggetilladelse.

Lokalplaner, fredninger o.lign.

Din tilladelse til at bygge afhænger af, om der er vedtaget lokalplaner for det område, du skal bygge i, samt hvilke rammer kommuneplanen udstikker for området. Endelig kan fredninger, servitutter og tinglysninger være afgørende for, om du kan få en byggetilladelse. Vi anbefaler, at du kontakter en privat byggerådgiver, der kan hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger med i din byggeansøgning. 

Kontakt