Du er her

Trin 1: Inden du søger byggetilladelse

Find ud af, om dit byggeri kræver byggetilladelse, og hvad du skal undersøge, inden du søger.

Tjek om dit byggeri kræver byggetilladelse

Inden du søger, kan du orientere dig om dit byggeri kræver byggetilladelse.

Lokalplaner, fredninger o.lign.

Din tilladelse til at bygge afhænger af, om der er vedtaget lokalplaner for det område, du skal bygge i, samt hvilke rammer kommuneplanen udstikker for området. Endelig kan fredninger, servitutter og tinglysninger være afgørende for, om du kan få en byggetilladelse.

Kontakt os for at høre nærmere (kontaktoplysninger nederst på siden).

Det er en god idé at få en rådgiver

Lovgivningen stiller store krav til de ansøgninger, kommunen modtager. Derfor foreslår vi, at du tager kontakt til en professionel rådgiver, fx en arkitektvirksomhed, en bygherrerådgiver eller anden fagperson inden for byggeri.

En rådgiver kan fx hjælpe med at

  • Kategorisere dit byggeprojekt korrekt ud fra sit indgående kendskab til Bygningsreglementet og Byggeloven.
  • Vurdere om dit byggeri er dækket af krav i anden lovgivning, fx ved ombygning af fredet bygning eller miljøbeskyttelsesloven.
  • Tilpasse dit byggeprojekt, så du så vidt muligt undgår at skulle søge om dispensationer, da det kan være en tidskrævende proces.
  • Indhente erklæring fra certificeret brandteknisk rådgiver og/eller anerkendt statiker, hvis det er relevant.
  • Sikre at din ansøgning indeholder al nødvendig dokumentation.

På den måde kan en rådgiver hjælpe dig med at få din byggesag hurtigst muligt igennem.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.