Du er her

Legater for trængende

Københavns Kommune administrerer en række legater med det formål at hjælpe særligt trængende.

Fra den 1. august 2018 er det muligt at søge:

Københavns Kommunes trangslegater (for københavnske folkepensionister)

Kan søges i perioden fra den 1. august - 30. september 2018 af trængende københavnske folkepensionister med en personlig tillægsprocent på 100.
Ansøgningsskema om trangslegat (folkepensionister) incl. vejledning kan downloades - se nederst på denne side.
Bemærk, at du kun skal udfylde og indsende eet fælles ansøgningsskema - så søger du alle kommunens trangslegater samtidigt.

Frist for indsendelse er 30. september 2018.

Københavns Kommunes trangslegater (for trængende københavnske enlige forsørgere)

Kan søges i perioden 1. august - 30. september 2018 af trængende enlige forsørgere med hjemmeboende børn under 18 år.
Ansøgningsskema og vejledning kan downloades - se nederst på denne side.
Bemærk, at du kun skal udfylde og indsende eet fælles ansøgningsskema - så søger du både Københavns Kommunes legat for værdige trængende personer (enlige forsørgere) og Det Nissenske Kapelgods (enlige mødre) samtidigt.

Frist for indsendelse er den 30. september 2018.

Legaterne uddeles senest i slutningen af november 2018, hvor alle ansøgere får skriftligt svar.

Ansøgning kan afleveres i Københavns Borgerservice eller indsendes til:
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599  København V

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.