Du er her

Legater for trængende

Københavns Kommune administrerer en række legater med det formål at hjælpe særligt trængende.

1. Brudeudstyrslegat

Der er pt. mulighed for at søge en legatportion på 10.000 kr. i forbindelse med afholdelse af bryllup. Der er tale om ”Grosserer Niels Brocks og Hustru Lene Bredals Legat til medgiftsudstyr (brudeudstyrslegat) for kunstnere og professionister (håndværkere)”, der er tilladt nedlagt.
Læs mere om dette legat og betingelser for at søge det nedenfor. Ansøgningsskema med tilhørende vejledning kan downloades nedenfor under Dokumenter.

Du skal sende ansøgningen til:

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599  København V

eller du kan aflevere din ansøgning i Københavns Borgerservice.

Næste ansøgningsrunde for
- trængende københavnske folkepensionister med tillægsprocent på 100 og
- trængende enlige københavnske forsørgere
er i perioden den 1. august til den 30. september 2020.

Disse legater - trængende københavnske folkepensionister og trængende enlige københavnske forsørgere - uddeles senest i slutningen af november 2020, hvor alle ansøgere får skriftligt svar.

 

 

Kontakt