Legater for trængende

Københavns Kommune administrerer en række legater med det formål at hjælpe særligt trængende.

Trangslegat 2022 til københavnske folkepensionister med tillægsprocent på 100

Næste ansøgningsrunde for
- trængende københavnske folkepensionister med tillægsprocent på 100 og
- trængende enlige københavnske forsørgere
er i perioden den 1. august til den 30. september 2022.

 

Disse legater - trængende københavnske folkepensionister og trængende enlige københavnske forsørgere - uddeles i slutningen af november 2022, hvor alle ansøgere får skriftligt svar.

 

Brudeudstyrslegat

Du har pt. mulighed for at søge en legatportion i forbindelse med afholdelse af bryllup. Der er tale om ”Grosserer Niels Brocks og Hustru Lene Bredals Legat til medgiftsudstyr (brudeudstyrslegat) for kunstnere og professionister (håndværkere)”, der er tilladt nedlagt. Størrelsen af legatportionen er min. 10.000 kr.

Læs mere om dette legat og betingelser for at søge det nedenfor. Ansøgningsskema med tilhørende vejledning kan downloades nedenfor under Dokumenter.

Du skal sende ansøgningen til:

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1550  København V

eller du kan aflevere din ansøgning i Københavns Borgerservice.
 

Kontakt