Legater for trængende

Københavns Kommune administrerer en række legater med det formål at hjælpe særligt trængende.

1. Brudeudstyrslegat

Du har pt. mulighed for at søge en legatportion i forbindelse med afholdelse af bryllup. Der er tale om ”Grosserer Niels Brocks og Hustru Lene Bredals Legat til medgiftsudstyr (brudeudstyrslegat) for kunstnere og professionister (håndværkere)”, der er tilladt nedlagt. Størrelsen af legatportionen er min. 10.000 kr.

Læs mere om dette legat og betingelser for at søge det nedenfor. Ansøgningsskema med tilhørende vejledning kan downloades nedenfor under Dokumenter.

Du skal sende ansøgningen til:

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1550  København V

eller du kan aflevere din ansøgning i Københavns Borgerservice.
 

2. Det Nissenske Kapelgods 

Der er pt. mulighed for at søge familielegatet (slægtslegat) Det Nissenske Kapelgods. Legatet kan kun søges af efterkommere af legatstifterne.

Ansøgningsperioden er 1. april - 30. juni 2021.

Du skal udfyldt et ansøgningsskema, som du kan downloade nedenfor under Dokumenter.

Sammen med ansøgningen skal du blandt andet indsende dokumentation for slægtsskab med legatstiffterne og seneste årsopgørelse, se vejledning nedenfor under Dokumenter.

Du skal sende ansøgningen til:

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1550  København V

 

Trangslegat 2021 til københavnske folkepensionister med tilllægsprocent på 100

Næste ansøgningsrunde for
- trængende københavnske folkepensionister med tillægsprocent på 100 og
- trængende enlige københavnske forsørgere
er i perioden den 1. august til den 30. september 2021.

 

Disse legater - trængende københavnske folkepensionister og trængende enlige københavnske forsørgere - uddeles senest i slutningen af november 2021, hvor alle ansøgere får skriftligt svar.

 

 

Kontakt