Du er her

Legater for trængende

Københavns Kommune administrerer en række legater med det formål at hjælpe særligt trængende.

 

Det er nu muligt at søge:

Københavns Kommunes fællesfond for trængende landophold
(til landophold/rekonvalescensophold - ikke ferie)

Ansøgningsperioden er 1. marts - 30. april 2018.

Du skal udfylde et ansøgningsskema, som du kan downloade nedenfor under Dokumenter.

Sammen med ansøgningen skal du blandt andet indsende seneste årsopgørelse og lægeerklæring eller erklæring fra sagsbehandler.

Du kan læse mere i vejledningen se side 2 i ansøgningsskemaet nedenfor.

Du skal sende ansøgningen til:

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599  København V

eller du kan aflevere din ansøgning i Københavns Borgerservice.

Næste ansøgningsrunde for
- trængende københavnske folkepensionister med tillægsprocent på 100 og
- trængende enlige københavnske forsørgere
er i perioden 1. august - 30. september 2018.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.