Du er her

Legater for trængende

Københavns Kommune administrerer en række legater med det formål at hjælpe særligt trængende.

1. Brudeudstyrslegat
Der er pt. mulighed for at søge en legatportion på 10.000 kr. i forbindelse med afholdelse af bryllup. Der er tale om ”Grosserer Niels Brocks og Hustru Lene Bredals Legat til medgiftsudstyr (brudeudstyrslegat) for kunstnere og professionister (håndværkere)”, der er tilladt nedlagt.
Læs mere om dette legat og betingelser for at søge det nedenfor. Ansøgningsskema med tilhørende vejledning kan downloades nedenfor under Dokumenter.

Du skal sende ansøgningen til:

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599  København V

eller du kan aflevere din ansøgning i Københavns Borgerservice.

Næste ansøgningsrunde for
- trængende københavnske folkepensionister med tillægsprocent på 100 og
- trængende enlige københavnske forsørgere
er i perioden den 1. august til den 30. september 2019.

Disse legater - trængende københavnske folkepensionister og trængende enlige københavnske forsørgere - uddeles senest i slutningen af november 2019, hvor alle ansøgere får skriftligt svar.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.