Du er her

Legater for trængende

Københavns Kommune administrerer en række legater med det formål at hjælpe særligt trængende.

 

Det er nu muligt at søge:

En række slægtslegater (trangslegater), der kun kan søges efterkommere af legatstifterne
Disse legater er:
a. Fhv. kommunelærer Otto Ludvig Grønbech og hustrus legat
b. Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, afd. A
c. Det Nissenske Kapelgods
d. Casper Benzons legat
e. Det Caroline Benzon-Lous'ske legat

Ansøgningsperioden er 1. april - 30. juni 2018.

Du kan læse mere i vejledningen for hvert enkelt slægtslegat i ansøgningsskemaet nedenfor. 

Du skal udfylde et ansøgningsskema, som du kan downloade nedenfor.

Sammen med ansøgningen skal du blandt andet indsende dokumentation for slægtsskab med legatstifterne og seneste årsopgørelse, se vejledning på side 2 i ansøgningsskemaet nedenfor.

................................

Du skal sende ansøgningen til:

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599  København V

eller du kan aflevere din ansøgning i Københavns Borgerservice.

Næste ansøgningsrunde for
- trængende københavnske folkepensionister med tillægsprocent på 100 og
- trængende enlige københavnske forsørgere
er i perioden 1. august - 30. september 2018.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.