Legater for trængende

Københavns Kommune administrerer en række legater med det formål at hjælpe særligt trængende.

Legater for trængende

Københavns Kommune administrerer en række legater med det formål at hjælpe særligt trængende.

Fra den 1. august 2021 har du mulighed for at søge:

1. Københavns Kommunes trangslegater (for københavnske folkepensionister)

Kan søges i perioden fra den 1. august - 30. september 2021 af trængende københavnske folkepensionister med en personlig tillægsprocent på 100. 

Igen i år har du mulighed for at udfylde et digitalt ansøgningsskema:

Se link til digitalt ansøgningsskema til trangslegater for københavnske folkepensionister nederst på denne side

Hvis du ikke har mulighed for at udfylde det digitale ansøgningsskema, kan ansøgningsskema om trangslegatet (folkepensionist), og vejledning downloades - se nederst på denne side.

Bemærk, at du kun skal udfylde og indsende ét fælles ansøgningsskema - så søger du alle kommunens trangslegater samtidigt.

Frist for modtagelse er 30. september 2021.

2. Købehavns Kommunes trangslegater (for trængende københavnske enlige forsørgere)

Kan søges i perioden 1. august - 30. september 2021 af trængende enlige forsørgere med hjemmeboende børn under 18 år.

Ansøgning og vejledning kan downloades - se nederst på denne side.

Bemærk, at du kun skal udfylde og indsende ét fælles ansøgningsskema - så søger du både Københavns Kommunes legat for værdige trængende personer (enlige forsørgere) og Det Nissenske Kapelgods (enlige mødre) samtidigt.

Frist for modtagelse er den 30. september 2021.

Legat til folkepensionister og trængende københavnske enlige forsørgere uddeles i midten af december 2021, hvor alle ansøgere får skriftligt svar.

3. Brudeudstyrslegat

Du har pt. mulighed for at søge en legatportion i forbindelse med afholdelse af bryllup. Der er tale om ”Grosserer Niels Brocks og Hustru Lene Bredals Legat til medgiftsudstyr (brudeudstyrslegat) for kunstnere og professionister (håndværkere)”, der er tilladt nedlagt. Størrelsen af legatportionen er min. 10.000 kr.

Læs mere om dette legat og betingelser for at søge det nedenfor. Ansøgningsskema med tilhørende vejledning kan downloades nedenfor under Dokumenter.

Du skal sende ansøgningen til:

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1550  København V

eller du kan aflevere din ansøgning i Københavns Borgerservice.
 

Kontakt