Legat til land- eller rekreationsophold

Har din læge eller sagsbehandler anbefalet et land- eller rekreationsophold, og har du boet uafbrudt i Københavns Kommune de sidste 2 år, kan du søge om et legat.

Som borger i Københavns Kommune har du mulighed for at søge om et legat til dækning af udgifter til et land- eller rekreationsophold (ikke ferieophold). 

Ansøgningsperioden er hvert år den 1. februar til den 31. marts. Du kan under afsnittet ’betingelser for at søge’ læse, om du opfylder betingelserne for at søge legatet.

Formål

Legatet finansieres af Københavns Kommunes legat for værdige, trængende personer, der har til formål at yde støtte til land- eller rekreationsophold (ikke ferieophold) for trængende værdige personer med bopæl i Københavns Kommune. Du kan læse mere om legatet under afsnittet 'Fundats'.

Legatportionerne fastsættes på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte ansøgning og antallet af ansøgere, herudover prioriteres ansøgere på baggrund af nedenstående:

  • Enlige forsørgere prioriteres forud for andre ansøgere
  • herefter prioriteres folkepensionister forud for andre ansøgere

Betingelser for at søge

For at komme i betragtning til legatet, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Du skal have boet i Københavns Kommune uafbrudt i de seneste 2 år
  • Din bruttoårsindtægt må ikke overstige 332.525 kr. (2024)
  • Hvis du har en ægtefælle eller samlever, må din og din ægtefælle/samlevers samlede bruttoindtægt ikke overstige 533.537 kr. (2024). (du kan se din bruttoårsindtægt på din seneste årsopgørelse fra Skattestyrelsen, under personlig indkomst)
  • Du skal have en erklæring fra din læge eller sagsbehandler, der anbefaler land- eller rekreationsophold (ikke ferieophold)

Ansøgningen skal indeholde

  • Ansøgningsskema skal anvendes (skemaet findes længere nede på denne hjemmeside)
  • Seneste årsopgørelse fra Skattestyrelsen for dig, eller dig og din ægtefælle/samlever (alle sider skal vedlægges)
  • Lægeerklæring eller erklæring fra sagsbehandler, der anbefaler land- eller rekreationsophold (ikke ferieophold)

Sådan søger du

Du skal anvende ansøgningsskemaet, som ligger nederst på siden.

Du kan scanne og sende din ansøgning via sikker post til legat@kk.dk, eller anvende kontaktformularen der findes længere nede på siden.

Sådan bevilges og udbetales legatet

Behandlingen af legatet er desværre forsinket i år, men ansøgere kan vente svar fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i starten af juni måned via digital post eller pr. almindelig post, hvis du er undtaget, hvis du er undtaget for digital post.

Hvis du bliver tildelt en legatportion, vil beløbet blive indsat på din NemKonto.

Du kan højest tildeles et legat pr. år. Hvis der er mange, der opfylder betingelserne for at modtage et legat, kan du dog højst tildeles et legat hvert andet år, og der vil blive lagt vægt på din formue.

Fundats

Legatet er en del af Københavns Kommunes legat for værdige, trængende personer -  og uddeles på vegne af Københavns Kommunes fællesfond for trængendes landophold, hvis formål er "hjælp til landophold eller rekonvalescensophold for trængende børn og voksne. Hjælp kan enten ydes som tilskud til københavnske institutioner/foreninger med samme formål eller til trængende enkeltpersoner med bopæl i Københavns Kommune". 

Kontakt

Sekretariat for Kunst og Historie

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Stormgade 20

1555 København V