Trangslegat til enlige forsørgere

Er du enlig forsørger med hjemmeboende børn under 18, og bor du i Københavns Kommune, kan du søge om et legat.

Er du enlig forsørger med hjemmeboende børn under 18, og bor du i Københavns Kommune, kan du søge om et legat. Ansøgningsperioden er hvert år fra den 1. august til den 30. september. Du kan under afsnittet ’betingelser for at søge’ læse, om du opfylder betingelserne for at søge legatet.

Formål

Legatet til enlige forsørgere finansieres af Det Nissenske Kapelgods, der har til formål at yde støtte til trængende enlige mødre med bopæl i Københavns Kommune. Du kan læse mere under afsnittet Fundats.

Legatportionerne fastsættes på baggrund af antal ansøgere. I 2022 blev der uddelt 186 legater á 1.600 kr. I 2023 blev der uddelt 191 legater á 2.000 kr. 

Betingelser for at søge

For at komme i betragtning til legatet, skal følgende fire betingelser være opfyldt pr. 30. september i det år, du søger legat:

 • Du skal bo i Københavns Kommune og have boet her uafbrudt de sidste to år 
 • Du skal have hjemmeboende børn under 18 år
 • Din bruttoårsindtægt må ikke overstige 332.525 kroner.  (Du kan se din bruttoårsindtægt på din seneste årsopgørelse fra Skattestyrelsen, under personlig indkomst)
 • Hvis der er mange, der opfylder betingelserne for at modtage et legat, kan en ansøger dog højst tildeles et legat hvert andet år.

Ansøgningen skal indeholde

Du skal vedlægge følgende bilag til din ansøgning:

 • seneste årsopgørelse fra Skattestyrelsen til din ansøgning.(se evt. vejledning om, hvor du finder årsopgørelsen)
 • kopi af separationsbevilling eller dom, hvis du er separeret.

Når du indsender ansøgningen, bekræfter du at være indforstået med, at Kultur- og Fritidsforvaltningen kontrollerer oplysninger om din bopæl og familieforhold.  

Vejledning til at finde årsopgørelsen

 • log på skat.dk
 • Vælg - se årsopgørelse
 • under 2022 - tryk på PDF
 • Gem årsopgørelsen på din computer og vedhæft den til ansøgningen.

Sådan søger du

Du skal anvende den digitale ansøgningsblanket, når du søger. Du skal have dit MitID klar. Link til den digitale ansøgningsblanket finder du nederst på siden.

Ansøgningsskemaet er kun tilgængeligt i ansøgningsperioden.

Er du fritaget fra Digital Post, eller har du ikke mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du kontakte Kultur- og Fritidsforvaltningen og få tilsendt ansøgningsblanketten og få vejledning til, hvordan du indsender din ansøgning. Se kontaktinformation nederst på siden.

Du kan scanne og sende din ansøgning ved brug af kontaktknappen længere nede på hjemmesiden, sende det til adressen der fremgår af kontaktboksen eller aflevere det hos Borgerservice.

Sådan bevilges og udbetales legatet

Alle ansøgere får svar fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i slutningen af november måned via DigitalPost eller pr. almindelig post, hvis du er undtaget for digital post.

Hvis du bliver tildelt en legatportion, vil beløbet blive indsat på din NemKonto.

Fundats

Legatet uddeles på vegne af flere legater, hvor fundatsen kan læses nedenfor.

 • Det Nissenske Kapelgods - ”Af legatets nettoudbytte skal  (A. 1/3 uddeles til trængende familiemedlemmer, og (B. 2/3 uddeles til trængende enlige mødre bosiddende i Københavns Kommune.”
 • Københavns Kommunes legat for værdige, trængende personer - Udbyttet af legatkapitalen skal uddeles som hjælp til trængende personer med bopæl i Københavns Kommune.

Kontakt

Sekretariat for Kunst og Historie

Sekretariat for Kunst og Historie

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Stormgade 20

1555 København V

Bettina Skaaning

Bettina Skaaning

Kultur- og Fritidsforvaltningen