Legat til folkepensionister

Er du folkepensionist og har en personlig tillægsprocent på 100, kan du søge om et legat.

Som folkepensionist har du mulighed for hvert 2. år at søge et legat.

Ansøgningsperioden er hvert år den 1. august til 30. september. Den digitale ansøgningsblanket er kun tilgængelig i ansøgningsperioden. Du kan under afsnittet ’betingelser for at søge’ læse om du opfylder betingelserne for at søge legatet.

Formål

Trangslegatet finansieres af forskellige legater, der alle har til formål at yde støtte til trængende værdige ældre personer med bopæl i Københavns Kommune. Du kan læse mere om de enkelte legater under afsnittet Fundats.

Legatportionerne fastsættes på baggrund af antal ansøgere. I 2023 blev der uddelt 862 legater á 1.600 kr. 

Betingelser for at søge

For at komme i betragtning til legatet, skal følgende fire betingelser være opfyldt pr. 30. september i det år, du søger legat:

  • Du skal være folkepensionist
  • Du skal have en personlig tillægsprocent på 100 (du kan se, hvad din tillægsprocent er på din pensionsmeddelelse fra Udbetaling Danmark)
  • Du skal have boet uafbrudt i Københavns Kommune de seneste 2 år
  • Du skal ikke have fået legat sidste år

Ansøgningen skal indeholde

Du skal ikke vedhæfte bilag til din ansøgning.

Når du indsender ansøgningen, bekræfter du at være indforstået med, at Kultur- og Fritidsforvaltningen kontrollerer oplysninger om din bopæl og pensionsforhold, og Kultur- og Fritidsforvaltningen vil undersøge, hvor længe du har boet i Københavns Kommune og om du har en personlig tillægsprocent på 100.

Sådan søger du

Du skal anvende den digitale ansøgningsblanket, når du søger. Du skal have dit MitID klar. Link til den digitale ansøgningsblanket finder du nederst på siden.

Er du fritaget fra Digital Post, eller har du ikke mulighed for at benytte den digitale løsning, har du mulighed for at printe ansøgningsskemaet, der ligger som pdf nederst på siden eller få et udleveret på Borgerservice. Ansøgningsskemaet er kun tilgængeligt i ansøgningsperioden.

Du kan scanne og sende din ansøgning ved brug af kontaktknappen længere nede på hjemmesiden, sende det til adressen der fremgår af kontaktboksen eller aflevere det hos Borgerservice.

Sådan bevilges og udbetales legatet

Alle ansøgere får svar fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i slutningen af november måned via digital post eller pr. almindelig post, hvis du er undtaget for digital post.

Hvis du bliver tildelt en legatportion, vil beløbet blive indsat på din NemKonto.

Fundats

Trangslegatet uddeles på vegne af flere legater, hvor fundatsen kan læses nedenfor.

  • Emmy og Edvard Arnhofs legat for huslejehjælp til allerfattigste syge i København - Huslejehjælp til de fattigste syge i København
  • Københavns Kommunes legat for værdige, trængende personer - Udbyttet af legatkapitalen skal uddeles som hjælp til trængende personer med bopæl i Københavns Kommune.
  • Salomon Soldin & hustru Hanne Soldin´s legat - Private københavnske stiftelser for ældre personer for at hjælpe stiftelserne til fortsat virksomhed og som huslejehjælp til værdige, trængende personer i Københavns Kommune

Kontakt

Sekretariat for Kunst og Historie

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Stormgade 20

1555 København V