Støtte til børn, unge og familier

Socialforvaltningen har en række tilbud om støtte og rådgivning til børn, unge og familier, der har brug for hjælp til at håndtere hverdagen

Socialforvaltningen har en række rådgivningstilbud, hvor du kan møde op uden at have en aftale.
 

Socialrådgivere på skoler og daginstitutioner

Alle folkeskoler i København har tilknyttet en socialrådgiver, som du altid kan henvende dig til, hvis du ønsker hjælp eller rådgivning. Skolesocialrådgiverne hjælper og rådgiver børn og familier, og hjælper lærere med at håndtere børn med sociale og psykiske problemer. Det kan f.eks. være i forhold til for meget fravær, at en elev ikke trives eller har mange konflikter i klassen, ved krise eller store forandringer i familien eller sociale vanskeligheder.

Skolesocialrådgiverne samarbejder med skolens ledelse, lærere, forældre og elever og hjælper til at pege på løsninger, der kan skabe positive forandringer. Skolesocialrådgiverne tilbyder også rådgivende samtaleforløb med forældre såvel som elever, og kan understøtte samarbejdet mellem Børnefamilieenhed, skole og forældre.

Læs mere om socialrådgivere på skoler.

Socialforvaltningen har aktuelt et projekt, hvor udvalgte daginstitutioner har tilknyttet en socialrådgiver. Læs mere om projektet med socialrådgivere i daginstitutioner.

Rådgivning om radikalisering

Er du forældre til, pædagog for eller ven til en ung, der viser tegn på at være radikaliseret står vi i Københavns Kommune klar til at hjælpe. 
Ring til os på 33 17 29 29. 
Læs mere om vores antiradikaliseringsindsats

Råd og vejledning for børn, unge og familier

Her kan du henvende dig med dine problemer og spørgsmål om stort og småt. Vores to rådgivere er uddannet til at give råd og vejledning fx om skole og uddannelse, familieproblemer, alkohol, hash, ensomhed, mobning og kriminalitet. Vi registrerer dig ikke nogen steder, og du bestemmer selv, om du vil oplyse dit navn.

Læs mere om Råd og vejledning for børn, unge og familier.

Særlige tilbud

Socialforvaltningen har udover de generelle tilbud, en række tilbud som er målrettet særlige problemstillinger.

Borgercenter Børn og Unge 

Borgercenter Børn og Unge har myndighedsansvaret for kommunens indsats over for børn og unge, der har behov for særlig støtte. Hvis du har spørgsmål eller måske er i tvivl om, hvor du skal henvende dig, er du velkommen til at kontakte én af Borgercenter Børn og Unges lokale enheder.

Se en oversigt over lokale enheder i Borgercenter Børn og Unge.
Læs mere om Borgercenter Børn og Unge.

Fandt du ikke det du søgte?

Hvis du ikke har fundet et tilbud, der passer dig, kan du besøge Børneportalen. Portalen er Børnerådets oversigt over gratis rådgivningstilbud for børn, børns rettigheder, m.m.