Sammenlægning af lejligheder

Få et overblik over de krav, du skal opfylde, hvis du ønsker at sammenlægge lejligheder. Find ud af hvordan du får en byggetilladelse.

Krav til sammenlægning af lejligheder

Kommunen giver normalt tilladelse til sammenlægning af lejligheder, når følgende tre betingelser er opfyldt, og du har ansøgt om byggetilladelse:

  • Det samlede areal af lejlighederne ikke overskrider 150 m²
  • Der er dokumentation for frivillig fraflytning
  • Den tilbageblivende lejer er indforstået med sammenlægning og ønsker at overtage det samlede lejemål

Yderligere mulighed for sammenlægning af lejligheder

Derudover kan kommunen efter en konkret vurdering give tilladelse til sammenlægning af lejligheder på op til 180 m², når mindst én af nedenstående betingelser også er opfyldt:

  • Den ene lejlighed (eller begge) har utidssvarende toiletforhold/bademuligheder, hvilket i praksis oftest vil sige, at der ikke er etableret bad i lejligheden forstået som gulvafløb
  • Den mindste lejlighed er maksimalt 55 m²
  • Den ene lejlighed er uhensigtsmæssigt indrettet – fx i forhold til lysforhold eller støjbelastninger.

Der er ikke arealbegrænsninger, når der er tale om sammenlægning i 2-familiehuse og 3-familiehuse (dvs. almindelige villaer og byggeforeningshuse), hvor samtlige lejligheder bliver sammenlagt til én bolig.

For at få byggetilladelsen

Du skal søge digitalt, og i den digitale løsning vil du blive bedt om at dokumentere, at du overholder alle de krav, vi gennemgår på denne side. Gå til din digitale byggeansøgning.

Kontakt