Teknik- og Miljøforvaltningens Kundecenter

I Teknik- og Miljøforvaltningens Kundecenter i Njalsgade kan du få hjælp til byggesager, arrangementer, miljøforhold og meget mere.

Kundecentret hjælper dig med din byggeansøgning. Vi har et arkiv, som ofte indeholder brugbare tegninger over ejendomme i kommunen.

Du kan få:

  • kopi af tegninger over ejendommen (plantegninger, situationstegninger o.lign.)
  • kopi af tegninger over ejendommens installationer
  • teknisk vejledning

Det er gratis af få kopier i Kundecenteret fra den 1. januar 2020. Du kan få op til 5 fysiske kopier. Har du brug for flere end 5 kopier, sendes materialet til dig via e-mail.

Ved skanning af hele sagsmapper, eller meget store mængder materiale, vil opgaven blive varetaget af en ekstern kopileverandør mod betaling

Du skal ikke bestille tid, men blot møde op inden for åbningstiden. Husk at medbringe NemID, så vi bedre kan hjælpe dig. Du kan ikke ringe til Kundecenteret.

Kundecenteret kan ikke træffe afgørelser i din byggesag. Læs mere her om at søge en byggetilladelse.

Digitalt byggesagsarkiv

Vi er i gang med at digitalisere vores byggesagsarkiv, og vi forventer at være færdige primo 2021.

I vores digitale byggesagsarkiv kan du finde materiale vedrørende godkendt byggeri på konkrete ejendomme København. Du kan finde tegninger over bygninger, byggetilladelser og meget mere. Desuden indeholder byggesagsarkivet vand- og spildevandssager.

På forsiden af vores digitale arkiv kan du se, hvilke ejerlav der er skannede. For at se sagerne i de øvrige ejerlav, skal du henvende dig i vores Kundecenter.

Gå til det digitale byggesagsarkiv.

Kontakt