Teknik- og Miljøforvaltningens Kundecenter

I Teknik- og Miljøforvaltningens Kundecenter kan du få hjælp til byggesager, tegninger og information om godkendt byggeri i København.

I Kundecentret kan du få hjælp til din byggesag. 

Vi kan hjælpe dig med at:

  • Undersøge hvilke planmæssige rammer og bestemmelser, som fx lokalplaner, der gælder for den ejendom du ønsker at bygge på.
  • Finde materiale i byggesagsarkivet fx tidligere tilladelser og tegninger.
  • Forstå krav om tegninger og anden dokumentation til din byggesag.
  • Forklare processen frem mod en byggetilladelse

Vi kan til gengæld ikke tage stilling til, om du vil kunne opnå en tilladelse til dit byggeprojekt, ligesom vi ikke træffer afgørelser i Kundecentret.

Vi kan heller ikke rådgive dig om, hvordan du skal udforme dit byggeri, hjælpe dig med at lave din byggeansøgning og udfylde tekniske erklæringer, eller vælge den rette brand- og konstruktionsklasse.

Vi anbefaler, at du i stedet kontakter en privat byggerådgiver. 

Du skal ikke bestille tid, men blot møde op i åbningstiden. Du kan ikke ringe til Kundecentret.

Find tegninger i vores digitale byggesagsarkiv

I det digitale byggesagsarkiv kan du finde materiale vedrørende godkendt byggeri på konkrete ejendomme København. Du kan finde tegninger over bygninger, byggetilladelser og meget mere. Desuden indeholder byggesagsarkivet vand- og spildevandssager.

Gå til det digitale byggesagsarkiv.

Kontakt